Get Adobe Flash player

Нейченко Ганна Володимирівна

Зміст

1.Загальні відомості

ПІБ: Нейченко Ганна Володимирівна

Дата народження: 16.08.1987

Освіта: повна вища

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

Факультет «Поштовий зв’язок»

Спеціальність «Інформаційні мережі зв’язку»

Кваліфікація магістра телекомунікаций

 

Київська державна академія водного транспорту

імені Петра Конашевича – Сагайдачного

Юридичний факультет

Спеціальність «Правознавство»

 

Стаж: загальний – 07 років 06 місяців 03 дні (станом на 14.12.2015)

           юридичний – 01 рік 02 місяці 13 днів (станом на 14.12.2015)

2. Нагороди

Нагороди

Грамота Одеського комунального навчального закладу «Дитячого будинку «Перлинка» Одеської міської ради Одеської області ( 2009 рік)

Почесна грамота департаменту освіти та науки Одеської міської ради ( 2015 рік).

3. Мета самоосвіти

На сучасному етапі в Україні склалися певні особливості суспільних відносин, внаслідок яких найвищою цінністю українського суспільства є діти, оскільки саме вони є основою майбутнього країни. На законодавчому рівні влада повинна забезпечити кожній дитині гідне життя та створити умови для всебічного розвитку кожній дитині. Проте існує ситуація, коли діти з різних причин залишаються без батьківського піклування, тоді відстояти власні права та інтереси їм вкрай тяжко, практично неможливо і це повинна зробити держава. Ставлення держави до проблем дітей, а особливо до проблем дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є показником розвитку суспільства. Саме тому необхідною умовою захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в українському суспільстві є державна соціальна політика та створення дієвої нормативно-правової бази, завданнями якої є не тільки дотримання основних прав, але й гармонійний розвиток кожної особистості.  

В Одеському комунальному навчальному закладі «Дитячий будинок «Перлинка» відбуваються системні позитивні зміни у вирішенні питань захисту прав дітей.

         Робота працівників закладу базується на принципі першочергової турботи про дітей, приорітетності прав дитини. Забезпечуються оптимальні умови життєдіяльності дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки.

         З педагогічним колективом закладу щорічно плануються та проводяться лекції щодо правового та соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за темами: «Діти позбавлені батьківського піклування», «Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» «Конвенція про права дитини».

         Мета самоосвіти: досягти досконалого вивчення та забезпечити реалізацію Закону України «Про охорону дитинства» та постанов і наказів, які працюють в рамках закону.

         Навчити вихованців та педагогів користуватися своїми правами та перевагами, які держава надає дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

         При досягненні 16 років кожен вихованець дитячого будинку «Перлинка» повинен не просто знати про свої права та пільги, а й вміти їх добиватися.

 

 

У того, кто решит изучить все законы, не останется времени их нарушать.

Иоганн Вольфганг Гете

Твоя жизнь всегда движется в сторону твоей самой сильной мысли

Знаешь, что важно взять из детства во взрослую жизнь? Мечту.

Эльчин Сафарли

Мало знать, надо и применять. Мало хотеть, надо и делать.

Иоганн Вольфганг Гете

Ребенок всегда способен преподать взрослому три урока: он весел безо всякой причины, всегда чем-то занят и умеет любой ценой добиваться желаемого.

Марк Твен

Доброта, даже самая маленькая, никогда не пропадает даром.

Эзоп

4. Перелік нормативно-правових актів та розпорядчих документів, якими у своїй діяльності керується Одеський КНЗ «ДБ «Перлинка».

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

Конституція України;

Сімейний кодекс України;

Цивільний Кодекс України;

Цивільний процесуальний кодекс України;

Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»; Закон України «Про охорону дитинства»;

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»;

Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» від 05.03.2009 № 1065-VI;

Кодекс законів про працю;

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про дошкільну освіту»;

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

Укази Президента України:

від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»;

від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей»;

від 05.05.2008 № 411/2008 «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей»;

від 16.12.2011 № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні».

 

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;

вiд 18.08.1994 № 565 «Про порядок повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійних навчально-виховних закладів безкоштовним харчуванням і стипендією»;

вiд 25.08.2005 № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку»;

вiд 22.02.2006 № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»;

від 05.03.2008 № 146 «Деякі питання надання одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування»;

від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»;

від 08.10.2008 №905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей».


Розпорядження Кабінету Міністрів України:

вiд 11.05.2006 № 263-р «Про схвалення Концепції Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

вiд 22.04.2006 № 229-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006 - 2016 роки»;

від 23.11.2009 № 1054 «Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад»

 від 10.09.2015 № 995/557 «Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

Міжнародні документи

Конвенція ООН про права дитини (ратифіковано Постановою ВР № 789-XII від 27.02.1991)

Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей (ратифіковано Законом України № 136-V від 14.09.2006)

Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми (ратифіковано Законом України № 135-VI від 06.03.2008)

Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей (дата приєднання України: 11.01.2006, Закон № 3303-VI від 11.01.2006)

Європейська конвенція про здійснення прав дітей (ратифіковано Законом України № 69-V від 03.08.2006)

Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов'язань про утримання (дата приєднання України: 14.09.2006, Закон № 135-V від 14.09.2006)

Європейська конвенція про усиновлення дітей (переглянута) (ратифіковано Законом України № 3017-VI від 15.02.2011)

Конвенція про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення

Розпорядження голови Одеської міської ради:

Розпорядження Одеського міського голови №37 від 28.01.2014р.  Про порядок надання соціальних послуг незахищеним верствам населення міста Одеси за допомогою платіжної електронної картки «Соціальна картка одесита»

5. Доповідь для вихователів та працівників з правового виховання.

Право - це сукупність встановлюваних і охоронюваних державною владою норм і правил, що регулюють відносини людей у суспільстві. Правова культура включає в себе безпосередні дії людини, її поведінку в різних, часто непередбачених, життєвих ситуаціях. Вона передбачає вміння і готовність особистості вирішувати свої життєві проблеми, жити серед людей, спілкуватися з ними, орієнтуючись на морально-правові норми. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування які тільки починають освоювати ази морально-правової культури для них ознайомлення з правами носить пропедевтичний характер і готує дитину до засвоєння демократичних цінностей і прав людини в подальшому. Наша головна мета донести до дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування загальні уявлення про свої права і свободи, закріплені у міжнародних та державних документах, а також способи їх реалізації в різних життєвих ситуаціях. Це ставить перед вихователями та працівниками дитячого будинку «Перлинка» такі завдання: - допомогти дитині зрозуміти і осмислити свої елементарні права; - формувати почуття самоповаги, поваги до власних прав і прав інших людей; - розвивати прагнення дитини реалізовувати свої права, не порушуючи прав оточуючих його людей. Вирішенню цих завдань сприяє правове виховання і навчання правам людини. Перш ніж познайомити дитину з правами, його треба підвести до усвідомлення себе як особистості, повноцінного члена суспільства, розуміння своєї індивідуальності та людської гідності. Правове виховання починається з виховання у дитини почуття власної гідності, поваги до самого себе. Тільки поважає самого себе і свої права людина здатна по-справжньому поважати інших людей та їх права. Тому в дитячому будинку «Перлинка» необхідно створити атмосферу визнання індивідуальності дитини, поваги його особистості, а самій дитині надати можливість реалізовувати свої людські права Він повинен володіти свободою вибору, проявляти активність, ініціативність, самостійність, мати можливість висловлювати власну думку, проявляти шанобливе ставлення до думки інших, вміти надавати допомогу і приймати її. Без цього не можуть розвиватися такі необхідні кожній людині громадянські якості, як активність, самостійність, рішучість, відповідальність. Виховання в дусі прав людини спрямоване на формування у дитини почуття справедливості, загальної рівності прав і можливостей. Тому неприпустимі несправедливість, заходи впливу, принижуючі людську гідність дітей, порушують їх право бути коханими, рівними серед інших. Правова освіта дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування передбачає ознайомлення юних громадян з конкретними і зрозумілими їм правами. Дітям доступні такі чотири групи прав: 1. Права на гідне існування, виживання, що включає право на життя і здоров'я, житло, їжу, ім'я, громадянство. 2. Права на розвиток, освіту, відпочинок і дозвілля. 3. Права на захист від приниження, насильства та експлуатації, а також особливі права дітей-інвалідів та сиріт. 4. Права на свободу слова, думки та діяльності. Знайомство дітей з їхніми правами доцільно здійснювати в двох напрямах: "Я мої права", "Я і права інших людей". Це сприяє розумінню таких простих і водночас складних істин, як: "Мої права - це мої можливості, мої свободи", "Мої права закінчуються там, де починаються права іншої людини". Виховання громадянина, що бере активну участь в житті суспільства, передбачає знайомство з правом на освіту, придбання професії за своїм вибором, правом на працю. Ознайомлення з правами людини сприяє моральному становленню особистості дитини, формування етичних уявлень, гуманних почуттів і взаємовідносин, допомагає прищепити повагу до себе і іншим людям. Знайомлячись з правами, діти вчаться зважати на думку та інтересами інших людей (право на власну думку), захищати слабких (право на особливий захист), справедливо вирішувати виникаючі суперечки і конфлікти, адекватно оцінювати свої дії і вчинки. Збереження і зміцнення здоров'я кожної дитини - одне з найважливіших завдань дитячого будинку «Перлинка». У процесі ознайомлення з правами діти дізнаються про відповідальність за своє здоров'я, необхідності його берегти і зміцнювати, освоювати способи оздоровлення і безпечної поведінки. Необхідно також пам'ятати, що формування почав морально-правової культури у дітей багато в чому залежить від загальної соціально-правової ситуації, рівня правової культури педагогів, а також ефективності засобів та методів первісної правової освіти.

6. Питання: Які права та пільги мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

ВІДПОВІДЬ: Відповідно до статті 1 Закону України від 13.01.2005 N 2342-IV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами та доповненнями):

дитина-сирота – це дитина, в якої померли чи загинули батьки;

діти, позбавлені батьківського піклування, - це діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти;

особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - це особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.

Права та пільги дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа встановленні Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 N 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами та доповненнями).

Відповідно Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»:

  • держава здійснює повне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа. Також право на повне державне забезпечення в навчальних закладах мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до вісімнадцяти років та особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при продовженні навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів. Особам, які навчаються, крім повного державного забезпечення виплачується стипендія в розмірі, який на 50 відсотків перевищує розмір стипендії у відповідному навчальному закладі, а також виплачується 100 відсотків заробітної плати, яка нарахована в період виробничого навчання та виробничої практики. Забезпечується щорічне безоплатне оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у віці до 18 років.
  • за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також особами з їх числа зберігається право на житло, в якому вони проживали з батьками, рідними до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за його збереження відповідають місцеві адміністрації та органи місцевого самоврядування. Після завершення перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї або завершення терміну піклування над такими дітьми та в разі відсутності в таких дітей права на житло обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування забезпечують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа протягом місяця у позачерговому порядку впорядкованим соціальним житлом.

Відповідно до пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України ««Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»»:

  • при вступі на навчання до професійно-технічних та вищих навчальних закладів дітям-сиротам та особам 18-23 років видається безоплатно за рахунок коштів тих закладів, які вони закінчили, комплект нового одягу і взуття на суму не менш як 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також грошова допомога в розмірі не менш як 2,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Учні та студенти зазначеної категорії зараховуються на повне державне утримання в навчальних закладах, до яких вони вступили, і в період навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів забезпечуються безоплатно продуктами харчування, одягом, взуттям і м'яким інвентарем за нормами, встановленими для вихованців шкільного віку шкіл-інтернатів.

Особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, до завершення навчання виплачується щорічна допомога для придбання навчальної літератури "в розмірі трьох мінімальних ординарних (звичайних) академічних стипендій. Виплата зазначеної допомоги провадиться протягом 30 днів після початку навчального року за рахунок коштів, що передбачаються для навчальних закладів у відповідних бюджетах.

У разі коли такий учень або студент є прийомною дитиною чи дитиною-вихованцем дитячого будинку сімейного типу, він за вибором може бути зарахований на повне державне утримання або йому продовжується виплата соціальної допомоги як дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування;

  • абітурієнти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та особи з їх числа приймаються до навчальних закладів поза конкурсом;
  • учням, студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, щорічно надається матеріальна допомога за рахунок стипендіального фонду, а також коштів, передбачених на утримання зазначених закладів, у розмірі не менш як 8 неоподатковуваних
  • учням, студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, що навчалися або виховувалися в навчально-виховних та вищих навчальних закладах і перебували на повному державному утриманні, при їх працевлаштуванні видається одяг, взуття, м'який інвентар і обладнання на суму, не менш як 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також одноразова грошова допомога в розмірі шести прожиткових мінімумів. За бажанням випускникам навчальних закладів може бути виплачена грошова компенсація у розмірі, необхідному для придбання одягу і взуття;
  • зарахованим на повне державне утримання учням і студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що не виїжджають до місць організованого відпочинку в дні канікул, а також під час їх хвороби видається готівка в межах установленої грошової норми на харчування з урахуванням торговельної націнки;
  • діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, у тому числі ті, що перебувають під опікою (піклуванням), після закінчення (припинення) перебування у державному навчально-виховному закладі, навчання у професійному навчально-виховному, вищому навчальному закладі, а також молодь цієї категорії після проходження строкової служби в Збройних Силах України забезпечуються позачергово впорядкованим житлом.

7. Заняття «Подорож до країни права».

«Подорож до країни права»

         Щоб вміти захистити себе, діти повинні знати свої права. Саме тому значну увагу у цьому занятті я приділяє вивченню Декларації прав дитини. Для того щоб досить складна правова інформація сприймалася легко і зрозуміло, усі статті подаються у віршованій формі. Саме так поданий матеріал легко запам’ятовується.

Мета: ознайомити вихованців зі змістом основних статей Декларації прав людини, Декларації прав дитини, Конвенції ООН про права дитини, Конституції України; акцентувати увагу на тісному взаємозв’язку прав і обов’язків; обговорити права та обов’язки вихованців згідно із Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» та статутом дитячого будинку; закріпити раніше отримані знання та в доступній формі показати приклади застосування положень документів у житті; зацікавити щодо їх вивчення.

Обладнання і матеріали: Декларація прав дитини, Конституція України, Конвенція ООН, презентація «Обов’язки вихованців», великий екран, технічні засоби для демонстрації презентацій та ілюстрацій.

Місце проведення: учбовий клас.

Учасники: всі вихованці дитячого будинку «Перлинка», підготували діти старшого шкільного віку.

Хід заняття

 

   Юрисконсульт: Дорогі друзі, наша зустріч відбувається в межах тижня правових знань «Вчимося бути громадянами». Сьогодні під час нашої зустрічі ми пропонуємо вам здійснити невеличку подорож до країни Права.

         Разом з вами всіма ми зараз згадаємо права та обов’язки дітей, у яких документах вони записані та чому їх необхідно дотримуватися.

         Вихованець(ка): Довгі роки найрозумніші й найдобріші люди боролися за дітей самотужки, і, нарешті у 1924 році вони вперше зібралися в Женеві, де прийняли перший документ про потреби дітей – Декларацію прав дитини.

         Вихованець(ка): Декларація – це офіційне проголошення основних принципів, а також документ, у якому вони викладені.

Вихованець(ка): Декларація – це просто Оголошення всіх прав. Є права дітей, звичайно. Треба, щоб усяк їх знав.

Вихованець(ка): Протягом ХХ століття було прийнято низку документів, спрямованих на захист дітей, дитинства.

ООН – це міжнародна організація, до якої входить більше ніж 150 країн світу; заснована в 1945 році. Це організація, яка приймає міжнародні закони за згодою держав і намагається контролювати їх дотримання, стежити за безпекою у світі і не допускати війни.

Подивіться уважно, скільки правових документів було прийнято, щоб виробити та вдосконалити права дитини.

 

(Написи на екрані)

1924 рік – перша Декларація прав дитини;

1959 рік – Декларація прав дитини;

1989 рік – Конвенція ООН про права дитини.

 

Вихованець(ка): Зазначимо, що права, викладені в Конвенції ООН, набирають сили лише в тих державах, які підписали її і зобов’язалися виконувати. На жаль, нині є країни, у яких права дитини порушуються.

         Наша держава прагне, щоб у її юних громадян було щасливе дитинство. У 1991 році Україна підписала Конвенцію ООН про права дитини та зобов’язалася її виконувати.

 

       

(Написи на екрані)

1991 рік – прийнято Закон України «Про освіту»;

1994 рік – Постанова Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;

1996 рік – прийнято Конституцію України;

2001 рік – прийнято Закон України «Про охорону дитинства»;

2005 рік – прийнято Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

 

(На екрані презентується кожне право, про яке йдеться. Вірші зачитують вихованці)

 

Усі діти мають право на отримання освіти.

Стаття 28, 29 Конвенції ООН про права дитини. Кожна дитина має право на освіту. Держава повинна забезпечити безкоштовну обов’язкову початкову освіту. Держава також має забезпечити доступність середньої та вищої освіти на підставі здібностей кожної дитини.

        Освіта має бути спрямованою на розвиток особистості, таланту, розумових та фізичних даних дитини. Освіта повинна готувати дитину до активного дорослого життя, виховувати повагу до оточуючих, культури та національних цінностей країни, до навколишньої природи.

         Варто знати, що … нині у світі налічується близько 72 млн. дітей, позбавлених права на освіту.

Вчитися діти повинні,

Бо знання усім потрібні.

Знають це всі люди в світі,

Знають це маленькі діти.

 

         Усі діти мають право на медичну допомогу.

Стаття 24 Конвенції ООН про права дитини. Кожна дитина має право на медичну допомогу. Держава повинна домагатися повного здійснення цього права. Особлива увага повинна приділятися зниженню рівня смертності дітей і немовлят, наданню необхідної медичної допомоги, проведенню профілактики хвороб.

Варто знати, що … щороку у світі від хвороб помирає до 5 млн. дітей, із них 3,5 млн. – від хвороб, які можна вилікувати. В Україні із 1000 новонароджених 22 дитини помирає, не досягши 5-річного віку. ¾ неповнолітніх дітей у нашій країни – це діти з різними хронічними захворюваннями.

Коли в дитини щось болить –

Терпіти біль негоже,

До лікаря їй слід сходить –

І їй він допоможе.

 

         Усі діти мають право на повноцінне харчування.

         Стаття 27 Конвенції ООН про права дитини. Кожна дитина має право на рівень життя, необхідний для її фізичного, розумового та духовного розвитку. Сюди входить належне харчування, житло, одяг. Опікун несе відповідальність за забезпечення належного життєвого рівня дитини. Обов’язки держави полягають у тому, щоб створити відповідні умови для реалізації цієї відповідальності.

         Варто знати, що … у світі 10% населення, здебільшого жінок і дітей, змушені жити менше ніж на 1 долар у день. У багатьох країнах 10% дітей живуть нижчі межі бідності. 30% дітей віком до 5 років страждають від сильної чи середньої недогодованості.       

Щоб не хворіти,

Відмінно навчатися,

Право мають діти

Добре харчуватись

 

         Жодна дитина не повинна бути примусово залучена до праці.

         Стаття 32, 36 Конвенції ООН про права дитини. Держава повинна захищати дитину від тих осіб, які, заробляючи гроші. Використовують дитячу працю. Діти мають бути захищені державою від небезпечної та важкої праці. Законодавство держави встановлює мінімальний вік дитини для прийому на роботу і необхідні вимоги щодо тривалості робочого дня. Діти мають право бути захищені від усіх форм експлуатації, яка завдає шкоди їхньому добробуту.

         Варто знати, що… близько 250 млн. дітей у країнах, що розвиваються, працюють. Багато з них – на шкідливому і виснажливому виробництві. Їхні найелементарніші права, здоровця і саме життя зазвичай перебувають під загрозою. Кожна дитина маж право на захист у тих випадках, коли їй доручається робота, яка може потенційно загрожувати її здоров’ю.

 

В Конвенції ми можемо прочитати

Що діти мають право працювати,

Якщо для цього вік у них доречний

І у батьків немає заперечень

 

Усі діти мають право на отримання інформації.

Стаття 17 Конвенції ООН про права дитини. Держава забезпечує доступ дитини до інформації матеріалів з різних джерел, особливо з джерел, які сприяють належному розвитку дитини. Наприклад, телебачення, радіо, газети, дитяча література, інформація рідною мовою, а також інформація і матеріали з міжнародних джерел.

         Держава також запобігає розповсюдженню та впливу шкідливої інформації.

         Варто знати, що … щороку в Міжнародний день дитячого мовлення, який припадає на середину грудня, понад 2000 теле –й-радіокомпаній світу роблять все для того, щоб це право стало реальністю для дітей. Постійно зростає кількість дітей, які беруть участь у керівництві радіохвилями і демонструють свої таланти усіма можливими засобами.

 

Держава наша обіцяє

Книжок побільше випускати,

Щоб інформацію потрібно

Змогла дитина з них узяти

 

Жодна дитина не повинна бути жертвою насильства або війни.

Стаття 19, 37, 38 Конвенції ООН про права дитини. Діти мають право на захист від усіх форм фізичного, психологічного насильства та експлуатації як у сім’ї , так і поза нею. Держава має вживати всіх заходів для запобігання насильству щодо дитини.

         Під час бойових дій діти мають особливе право на захист і турботу. Діти, молодші 15-ти років, не можуть брати безпосередньо участь у бойових діях.

         Варто знати, що… Конституція та інші закони України забезпечують право дитини на захист від насильства. За даними соціологічних досліджень, кожна третя дитина в Україні зазнала жорстокого поводження, фізичного чи психічного насильства. Щорічно близько 10 тис. дітей стають жертвами злочинів.

         Держава має піклуватися про дітей, які постраждали від збройних конфліктів. Лише у 90-х роках у збройних конфліктах у різних частинах світу загинуло більше 2 млн. дітей і понад 6 млн. важко поранено, осиротіло – понад 1 млн.

 

Дитина кожна – це мала істота

Її права не можна зневажати,

А навпаки підтримувати, дбати

І від усього злого захищати.

 

Десь у світі свищуть кулі

І до школи не дійти…

Ми повинні вберегти

Всіх дітей від бід війни

 

         Усі діти рівні у своїх правах.

Стаття 2 Конвенції ООН про права дитини. Усі діти, незалежно від їх раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, соціального походження – рівні у своїх правах. Держава не може порушувати жодне з прав. Держава має активно пропагувати права дитини.

Варто знати, що… кожна дитина світу є надзвичайною цінністю не лише для своїх батьків, а й для всього світу саме тому, що вона унікальна й іншої такої немає і не буде.

 

Хай різні у дітей і шкіра, й мова,

Усмішка інша, і різні думки,

Право у них є усіх однакове –

Бути потрібними – не навпаки.

 

         Усі діти мають право вільно висловлювати свою думку.

         Стаття 12, 13 Конвенції ООН про права дитини. Кожна дитина може вільно висловлювати власну думку та погляди, причому цим поглядам повинна приділятися увага під час вирішення будь-яких питань, що стосуються цієї дитини.

         Варто знати, що… власна думка кожної дитини має для суспільства таку ж цінність, як і думка дорослої людини. Учені довели, що діти, маючи невеликий життєвий досвід і рівень знань, успішно вирішують важливі завдання , витрачаючи на це менше часу, ніж дорослі. І вже тому заслуговують на повагу.

 

Дитина кожна має право

Свою власну думку мати,

А держава обіцяє

Її завжди поважати

 

Особлива турбота дітям, які перебувають у конфлікті із законом.

Статті 37, 40 Конвенції ООН про права дитини. Дитина, яка порушила закон, має право на справедливе судочинство і правову допомогу. Це право також дійсне для дитини, яка підозрюється в порушені закону. Держава має забезпечити таке поводження, яке принижує почуття гідності, зміцнює повагу до прав людини й основних свобод.

         Держава забороняє піддавати дитину катуванням чи іншим формам жорстоких покарань. Дітям за вчинені злочини не призначаються смертна кара чи довічне ув’язнення. Арешт, затримання чи позбавлення волі дитини здійснюється згідно із законом лише як крайній захід.

         Варто знати, що… в Україні частка злочинів, вчинених неповнолітніми, за останні 5 років зросла в 1,2 рази, а кількість підлітків, які скоїли злочин повторно, зросла на 19%. Щоденно в Україні підлітки скоюють 104 правопорушення. В Україні нині існує 10 виховних колоній для неповнолітніх.

 

Якщо дитина скоїла помилку

І через це потрапила за грати,

Увагу слід надати їй велику,

А не одразу за гріхи карати

 

Особлива турбота дітям-сиротам та дітям, які, перебувають поза сімєю.

Статті 20, 21, 25 Конвенції ООН про права дитини. Держава має забезпечувати захист дитини, яка позбавлена сім’ї, належний догляд відповідно до своїх національних законів: усиновлення, передачу на виховання до прийомної сімї або до відповідних установ по догляду за дітьми.

         Усиновлення дитини в іншій країні може розглядатися за умови, коли не існує інших, кращих можливостей для дитини в межах країни.

         Варто знати, що…нині в Україні більше 100,7 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це найвищий показник по всій Європі. У 2009 році більше 2 тис. дітей були всиновлені громадянами України та 1,5 тис. дітей виїхали в іноземні родини. 169 тис. дітей проживають у неблагополучних сім’ях. Щорічно від 7 до 10 тис. дітей втрачають батьків внаслідок позбавлення останніх батьківських прав.

 

Дитина кожна має право

Щоб у неї тато був і мама

Про тих, у кого їх немає

Держава наша дбати має

 

Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля.

Стаття 31 Конвенції ООН про права дитини. Кожна дитина має право на відпочинок, дозвілля та розваги, брати участь у розважальних заходах, у культурному житті, а також займатися мистецтвом.

Варто знати, що … діти мають особливе право – право на гру, адже, граючись вони пізнають світ, розвиваються і готуються до дорослого життя.

 

Дитина має право вирости красивою,

Розумною, здоровою, щасливою

Для цього, хочу вам сказати,

Вона повинна відпочивати.

 

Вихованець (ка): Мені зараз хотілося б звернути вашу увагу на те, що сказали наші молодші друзі. Права в усіх однакові. А щоб право кожного було реалізованим, усі повинні виконувати обов’язки.

 

Вихованець (ка): Хотілося би зазначити, що права дітей всього світу записані в Декларації прав дитини та Конвенції ООН про права дитини.

 

Юрисконсульт: Це міжнародні документи. В Україні права громадян записані в Конституції. А ще права дорослих записані у Всесвітній Декларації прав людини. Про окремі положення ми пропонуємо вам послухати на прикладах казкових персонажів.

 

Ведучий 1: Давним-давно, тисячі років тому, на Землі з’явилися люди. Одночасно з ними постали й найважливіші питання. Що люди можуть робити й чого не можуть? Що вони зобов’язані робити й чого робити не зобов’язані? На що вони мають право, а на що не мають?

         Без певних відповідей на ці запитання життя здавалося безладним і моторошним. І люди взялися за вирішення цих питань: влаштовували релігійні диспути, міжнародні перемовини, точилися, на жаль, битви й війни, годі й казати про звичайнісінькі бійки, зрештою людям вдалося вирішити ці проблеми, і на світ з’явилася Загальна декларація прав людини. Якщо неухильно дотримуватися всього, що там зазначено, лад на Землі відновиться, лише якщо дотримуватися.

 

Ведучий 2: А щоб дотримуватися, треба принаймні ознайомитися з усіма тридцятьма статтями. Вивчити деякі з них нам допоможуть літературні герої. Адже якщо уважно подивитися й поміркувати, то в будь якій казці, у будь-якому оповіданні, у кожній повісті знайдуться герої, які стикаються або з тріумфом прав людини, або з їх порушенням. Немає такого художнього твору, у якому так чи інакше не зачіпалася б ця проблема. Отже, послухаймо, про що нам розкажуть добре знайомі герої казок. Адже, як то кажуть: «Казка вчить, як на світі жить».

 

Червона Шапочка: Лихий і підступний Вовк удав із себе доброго, дізнався, як дістатися бабусиної хатки, і проковтнув мою стареньку бабусю й мене. Він порушив статтю з Декларації прав людини, де чорним по білому написано, що кожна людина має право на життя, свободу й на особисту недоторканність.

         І я зараз із вами лише тому, що за порушення цих прав Вовк добряче поплатився. Проходили повз хату дроворуби, почули галас і врятували нас із бабусею, убивши злого Вовка. Так йому і треба, нехай більше не порушує прав людини.

 

Буратіно: Карабас-Барабас схопив мене, відніс у комору театру й почепив на цвях. До того ж він хотів кинути мене у вогонь, щоб приготувати собі вечерю. Карабас-Барабас лиходій, що порушив статтю 4 Декларації прав людини. Там записано, що ніхто не повинен бути в рабстві або підневільному стані; рабство й работоргівля забороняються в будь-якому вигляді.

 

Баба-Яга: Ох, бідна я, бідна Баба-Яга. Схотіла трошки попоїсти і приготувати на обід Івасика-Телесика.

         А він не розгубився, хитрістю заманив мене на лопату й посадив у гарячу піч. А відповідно до статті 5 ніхто не повинен зазнавати тортур і жорсткого нелюдського або принизливого поводження й покарання. Навіть такі капосні старенькі, як я. До того ж у статті 8 написано, що кожна людина має право на захист своїх прав і свобод за допомогою суду. Може, до суду звернутися? Я ж бо й добрі справи робила. Аж раптом Івасика покарають?

       

Ведучий 1: Діти! Що ж коїться? Як нам розібратися з Кощієм Безсмертним? Нам потрібні обвинувачі, захисники й судді. Діти, а ви не погодитеся бути суддями? Добре, судді є. Тепер нам потрібні обвинувачі, захисник.

 

Василина Прекрасна: Я буду обвинувачем. Послухайте. Мене Кощей Безсмертний викрав із батьківського дому, замкнув у неприступній вежі й хотів силоміць зі мною побратися. А я його не люблю!

 

Баба Яга: Замовкни, Василино! Я буду захисником Кощія Безсмертного. Теж мені! Викрав! Та я мрію, щоб мене викрали й золотом обсипали. Бач яка принцеса! Нареченого їй не треба, золота не треба! Подавай свободи!

         Не винен Кощій Безсмертний, і край!

 

Василина Прекрасна: Ні, винен! Послухайте-но, у статті 12 написано, що кожна людина має право на недоторканість її житла, захист від втручань у її особисте й сімейне життя, зазіхання на її честь і репутацію. Не знаєш ти, бабо, законів, темна й ти неграмотна, от і кажеш, що Кощій Безсмертний не винен. А він порушив закон і його треба покарати.

 

Баба Яга: Гаразд, гаразд, годі. Може я й не знаю законів, але ви теж не янголи. Трохи що не так – одразу страта! Пожалійте ж, панове, Кощійчика. Він-бо закохався. Може, збережемо йому життя?

 

Василина Прекрасна: Я згодна. Нехай живе собі і скніє на самоті над своїм золотом. А мені свобода дорожча. Але віднині Кощій нехай уважно читає закони, адже там не про самі права, а й про обов’язки написано.

 

Ведучий 1: Що ж, діти даруймо життя Кощієві й побажаймо йому надалі уважніше читати закони й не порушувати їх (вручає Кощієві Декларацію прав людини). І прочитай уважно статтю 29.

 

Кощій Безсмертний: «Права і свободи людини може бути обмежено лише тією мірою, що потрібна для забезпечення прав і свобод інших людей». Я зрозумів! У Василини Прекрасної теж є права, такі самі як і в мене.

 

Ведучий 1: Так, діти, свобода кожного має свої межі – вона закінчується там, де починається свобода іншого. Так вважав великий мислитель Жан Жак Русо. Усі зрозуміли?

 

Буратіно: Я, я все зрозумів! О, який-бо я дурненький! У мене було право на освіту (ст. 26 п.1.2).

         Папа Карло подарував мені абетку, а я й не пішов до школи. От через це зі мною і скоїлися всі ті лихі пригоди. Хитрі розбійники Кіт Базиліо й Лисиця Аліса вкрали в мене гроші, але я тепер знаю закон. Адже в статті 17 написано, що кожна людина не має право володіти майном і нікого не можна свавільно позбавляти майна. Дуже добре, що я ходжу до школи. Он уже скільки законів знаю, які мене захищають від усіляких нещасть і лиходіїв.

 

Колобок: Стривайте, стривайте. Я чогось не втямлю. Я, Колобок Сусекович, скористався своїм правом на вільне пересування й вибір місця помешкання згідно зі статтею 13, а підступна Лисиця не зважала на мої права, і самі знаєте, чим усе скінчилось.

 

Буратіно: Ти, як і я зробив велику помилку, що пішов із дому і наразив себе на смертельну небезпеку. Адже поки ми маленькі, наше щастя залежить від батьків. Передусім вони відповідають за нас і тому забороняють робити те, що може нам нашкодити.

 

Ведучий 1: Молодець, Буратіно, ти багато зрозумів. А ви, діти, трішки розібралися у своїх правах і обов’язках?

 

Вихованець (ка): Проведімо «Казкову правову вікторину» і на прикладі героїв відомих вам казок спробуймо роз’яснити статті «Конвенції про права дитини».

 

Ситуація 1: Мачуха зранку до вечора примушує Попелюшку працювати. Бідній дівчинці заборонено брати участь в іграх і забавках сестер. Яке право Попелюшки порушено? (Право дитини на відпочинок і розваги, право брати участь у розважальних заходах, що відповідають її віку).

 

Ситуація 2: Мауглі майже з народження жив у тваринному середовищі. Чи можна вважати, що він має рівні права із звичайною дитиною? (Так, конвенція визначає, що дитиною вважається кожна людська істота, яка не досягла вісімнадцяти років).

 

Ситуація 3: Мауглі не вміє говорити людською мовою, лише видає незрозумілі звірячі звуки. Чи мають право люди, що знайшли Мауглі в лісі, замкнути Мауглі в клітці та поводитися з ним, як із твариною? Які права хлопчика порушено? (Ні в якому разі. Мауглі може бути визнаний неповноцінною дитиною, і в цьому випадку згідно із Конвенцією йому мають забезпечити гідні умови зростання й виховання. Крім того, Конвенція суворо забороняє будь-яке жорстоке поводження з дитиною, що принижує її гідність та шкодить фізичному й психічному здоров’ю).

 

Ситуація 4: Баба Яга викрадає Івасика Телесика і відносить його за тридев’ять земель у тридесяте царство. Які права дитини порушила лиходійка? (Згідно з Конвенцією, дитина має право не розлучатися з батьками всупереч її волі, окрім випадків, визначених законодавством, крім того, Конвенція забороняє незаконне переміщення дітей і повернення їх із закордону).

   

Юрисконсульт: 1.А зараз продовжуємо нашу подорож. Згадайте казку О. Толстого «Золотий ключик», або «Пригоди Буратіно». Назвіть персонажів, які скоювали правопорушення.

(Кіт Базиліо та Лиса Аліса украли гроші в Буратіно, а в Конвенції ООН про права дитини йдеться про те, що жодна дитина не повинна бути скривджена).

 

2. Казка Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». Які злочини вчинили проти Дюймовочки?

(Дюймовочка була викрадена, а Конвенція захищає дітей від викрадення та продажу. Є також статті, у яких йдеться: «Діти не повинні стати жертвами
насильства», «Діти мають право на любов та піклування», «Всі мають право на особисте життя», саме ці положення були порушені, що є злочином).

 

3. Казка «Попелюшка». Які права Попелюшки порушувалися в цій казці? Хто їх порушував? (Порушено статті Конвенції ООН про права дитини, а саме: «Всі діти є рівними у своїх правах», «Жодна дитина не повинна бути скривджена», «Діти не повинні залучатися до примусової праці», «Всі діти мають право на відпочинок», «Всі діти мають право на любов та піклування», «Всі діти мають право на особисте життя», «Діти не повинні стати жертвами насильства», «Всі діти мають право на власну думку». Порушили права дівчинки мачуха та її доньки).

 

4. Казка «Вовк і семеро козенят». Яким було покарання Вовка за вчинений ним злочин? Що це був за злочин? (Порушено статтю про невід’ємне право на життя маленьких козенят, і вовк поніс за це правильне покарання).

 

5. Російська народна казка «Колобок». Чи правильно зробив Колобок, коли втік з дому? (Колобок вчинив неправильно в Конвенції ООН про права дитини йдеться: «Всі діти мають право на любов та піклування, а малий не скористався цим правом, чим неодноразово піддава своє життя та здоров’я небезпеці, тому результат був трагічний»).

 

6. Казка «Колобок». Хто в цій казці скоїв найнебезпечніший злочин? Чому ви так вважаєте? (Лисиця порушила «невід’ємне право дитини на життя», так йдеться в Конвенції ООН про захист прав дітей).

 

7. Казка Г.Х Андерсена «Снігова Королева». Який злочин учинила Снігова Королева? (Викрала Кая чим порушила статтю «Захист дітей від викрадання та продажу», утримувала його у своїх палатах, чим порушила статтю «Діти не повинні стати жертвами насильства), нанесла шкоду його здоров’ю, а за статтею Конвенції «Всі діти мають право на медичну допомогу», позбавила можливості жити з близькими та рідними, стаття «Всі діти мають право на любов та піклування»).

 

Юрисконсульт: Дуже важливо в суспільстві не порушувати прав інших людей, жити в злагоді та порозумінні. І сьогодні ми з вами ознайомилися із загальними принципами життя та формування відносин у нашому дружньому колективі.

         Отже ви переконалися, що знати свої права і обов’язки дуже важливо. І якщо жити за правилами, виконувати обов’язки, то багатьох непорозумінь та неприємностей можна уникнути. Сподіваємось, що наша зустріч допоможе вам у цьому.

 

Вихованець(ка):         Друже любий, права дитини

                            Ти мусиш вивчати сумлінно

                            Це так потрібно, так важливо

                            Напевне знати в наші дні:

                            Коли з тобою справедливо

                            Вчиняють, а коли і ні.

                            Тож прочитай, завчи напам’ять,

                            Порадь і друзям прочитать.

                            Закони всім потрібно знать.

   

 

Використані джерела:

1.Декларація прав дитини.

2. Конвенція ООН про права дитини.

3. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

4. Статут дитячого будинку

8. Аналіз проведеної юридичної роботи в Одеському КНЗ «ДБ «Перлинка» за 2013-2015 роки

Аналіз проведеної юридичної роботи в Одеському КНЗ «ДБ «Перлинка» за 2013-2015 роки

У 2013-2015 навчальному році в Одеському комунальному навчальному закладі «Дитячий будинок «Перлинка» Одеської міської ради Одеської області відбуваються системні позитивні зміни у вирішенні питань захисту прав дітей.

В цьому році перший та єдиний випускник дитячого будинку «Перлинка» Лоліта Б., 1999 року народження, дитина, позбавлена батьківського піклування складала іспити на конкурсних умовах вступу до Вищого навчального комунального закладу «Білгород – Дністровського педагогічного училища» Одеської області. За результатами конкурсного відбору, вона склала іспити та зарахована на контрактну форму навчання.

Сьогодні за неї сплачено за контрактне навчання у І семестрі, проживання в гуртожитку, харчування, що є порушенням законодавства України у відношенні до статусу дитини-сироти. Це сталося у зв’язку з тим, що в Умовах прийому до вищих навчальних закладів України на 2015 рік, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2015 № 615 безпідставно виключена вказана категорія дітей. Адміністрація Одеського КНЗ «ДБ «Перлинка» вжила всіх необхідних заходів щодо переведення Лоліти Б. на бюджетну форму навчання. На підставі Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування » від 02.03.2014 адміністрацією Одеського КНЗ «ДБ «Перлинка» до департаменту освіти та науки Одеської міської ради були подані усі необхідні документи для нарахування та виплати Лоліті Б. грошової допомоги відповідно до чинного законодавства. Але виплата здійснена частково на підставі Постанови КМУ від 05.04.1994 № 226. Прокуратурою Київського району міста Одеси підготовлений позов до Київського районного суду міста Одеси про вирішенням питання щодо захисту прав дитини, позбавленої батьківського піклування та нарахування грошової допомоги у повному обсязі.

Робота працівників закладу базується на принципі першочергової турботи про дітей, приорітетності прав дитини. Забезпечуються оптимальні умови життєдіяльності дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки.

З педагогічним колективом закладу щорічно плануються та проводяться лекції щодо правового та соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за темами: «Діти позбавлені батьківського піклування», «Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» «Конвенція про права дитини».

Станом на 31 грудня 2015 року в дитячому будинку перебуває 50 вихованців з них діти – сироти, діти з малозабезпечених сімей та діти, позбавлені батьківського піклування. Всі діти влаштовані до закладу згідно розпорядження органу опіки та піклування, на підставі якого, видається направлення.

За період з 2013 – 2015 навчальних років до закладу прибуло 14 дітей та (2- сироти), 12 - позбавлених батьківського піклування) та вибуло 14 – (1 – усиновлена іноземними громадянами), (2 - усиновлено громадянами України), (2- влаштовані під опіку),

(7 - повернуті на виховання матері), (1 – випустилася з дитячого будинку), (1 – переведена до іншого закладу).

Юрисконсульт та педагог соціальний у спільній роботі забезпечують правовий та соціальний захист дітей-сиріт шляхом оформлення пенсій та аліментів, комплектуються особові справи вихованців, представляються і захищають їх інтереси в судах.

На сьогодні 29 вихованцям оформлені аліменти, 2 - отримують пенсію по втраті годувальника, 1- на особовий рахунок малолітнього надходять кошти від оренди його житла, 1 вихованцю на рахунок надходять пенсія по інвалідності. Поряд з цим, забезпечуються зустрічі дітей з братами-сестрами, які перебувають в інших закладах. В ДБ «Перлинка» є діти, батьки яких відбувають покарання. З метою підтримки родинних стосунків, адміністрація закладу забезпечує 1 раз у 3 Місяці виїзди до виправної колонії для зустрічі дітей з матерями, раз на тиждень матері, що відбувають покарання в Чорноморській виправній колонії № 74 мають змогу телефонувати своїм дітям до дитячого будинку «Перлинка».

З метою захисту порушених прав та свобод вихованців ОКНЗ "Дитячий будинок "Перлинка" протягом 2013-2015 років 4 позовних заяв про позбавлення батьківських прав.

Сумісно з педагогом соціальним юрисконсультом здійснюється контроль за збереженням та закріпленням житла за вихованцями. На теперішній час вирішено питання виділення бюджетних кошти на ремонт квартири дитини-сироти Дениса Ч. В його квартирі тривають ремонтні роботи, про що щомісячно підписується акт представником служби у справах дітей та представником дитячого будинку.

Протягом року вирішувались питання щодо житлових прав дітей. На контролі стан справ кожного вихованця по збереженню його житлових та майнових прав. Вихованцю Олександру Г. оформлена спадщина за законом, щорічно вживаються заходи щодо збереження житлових прав дітей (поновлюються довідки за формою №1), вихованці, які не мають житла реєструються за місцем проживання, тобто в закладі. Значна кількість дітей, які потрапляють до притулків, залишилися без житла саме через зловживання батьківськими та опікунськими правами, неналежне виконання службових обов’язків посадовими особами органів опіки та піклування. Звісно ж, найбільш незахищені від таких порушень діти-сироти та діти, позбавлені піклування батьків.

Законодавство України вимагає обов’язкову згоду органів опіки та піклування при вчиненні правочинів щодо майна, яке належить дітям, але численні порушення прав дітей залишаються однією з головних проблем поширення дитячої безпритульності та бродяжництва.

Проблематика прав дитини поки що не повною мірою передбачають цілісний та дійовий механізм для ефективного забезпечення прав та інтересів дитини. На жаль, фактично права дитини порушуються щоденно. Залишаються високими показники поширення соціального сирітства (дітей-сиріт при живих батьках), кількості безпритульних дітей, дитячого жебрацтва, економічної та сексуальної експлуатації, включаючи дитячу працю, вживання дітьми наркотичних засобів, алкоголю, жорстокого поводження з неповнолітніми дітьми, торгівлі дітьми та інші. На теперішній час в закладі 8 сиріт та 42 дитини, позбавлені батьківського піклування.

Особливо це стосується так званих проблемних сімей. Я переконана, що конкретна допомога сім’ям, які потрапили в скрутне становище через бідність, безробіття, відсутність житла, хвороби, не можуть підмінятися карательними методами та поширювати в державі соціальне сирітство. В нашому закладі є діти таких родин, матері, яких опинилися в скрутному становищі, житлові умови та матеріальний стан не дозволяють їм забрати дітей з закладу на спільне виховання та проживання, а органи місцевої влади намагаються позбавити їх батьківських прав, вважаючи бідність, як невиконання батьківських обов’язків.

Аналізуючи проблеми сімей, вважаю доцільним приділити увагу і таким, батьки яких, вважають дитину своєю власністю і переконані, що мають право «робити з нею все, що заманеться»: бити, позбавляти неслухняну дитину їжі тощо.

Слід також відмітити, що після завершення перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідних закладах в разі відсутності в таких дітей права на житло, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування повинні забезпечувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа протягом місяця у позачерговому порядку впорядкованим соціальним житлом. Нажаль на сьогодні місячний термін може тривати десятками років.

З метою продовження соціальної підтримки вихованців Дитячого будинку «Перлинка», придбаний котедж (соціальний гуртожиток), який надає змогу мати дах над головою та зберігати всі духовні цінності набуті в Дитячому будинку «Перлинка». Поряд з цим, діти будуть забезпечені житлом та проживати в соціальному гуртожитку до виповнення 23 років, а при необхідності до отримання самостійного житла.

       Таким чином соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Одеському комунальному навчальному закладі «Дитячому будинку «Перлинка» Одеської міської ради Одеської області є одним із головних завдань.