Get Adobe Flash player

ПРЕС-РЕЛІЗ

 

Інформація про діяльність комунального навчального закладу

«Дитячий будинок «Перлинка»

 

logo transparent inscription PNG

 

Благодійний фонд «К», засновником якого є Локайчук Валерій Федорович, у 2006 році побудував та повністю облаштував двоповерхову будівлю за адресою: м. Одеса, пров. Монастирський, 3, на базі якої було утворено Комунальний навчальний заклад «Дитячий будинок «Перлинка» (рішенням сесії Одеської міської ради від 17.05.2006р. № 9-V). Заклад є юридичною особою та діє на підставі затвердженого статуту. Після передачі його у комунальну власність Одеської міської ради фонд постійно опікується проблемами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надає фінансову та організаційну підтримку.

Дитячий будинок «Перлинка» забезпечує розвиток, виховання, навчання та соціальну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування дошкільного та шкільного віку, а також тих, хто перебуває у родинних стосунках. Координацію діяльності дитячого будинку здійснює управління освіти та науки Одеської міської ради.

На даний час у закладі перебуває 51 дитини, з них: 5 дітей дошкільного віку та 46 дітей  шкільного віку, які відвідують НВК «Гармонія» з 1-9 клас та школу-інтернат № 88 (7 вихованців з 1 - 6 клас), де не лише отримують освіту, а як найраніше виходять за межі дитячого будинку та вчаться спілкуватися з однолітками та їх батьками.

З часу утворення закладу, у ньому пройшли соціальну реабілітацію 111 дитини, українськими сім'ями всиновлені 12 дітей та 4 іноземними, у прийомні сім’ї – 9 дітей, повернено батькам – 23 , під опіку – 7, ДБСТ – 2, до іншого закладу – 2 дитини.

За наказом Міністерства освіти і науки України від 18.08.2010р. № 824 на базі Одеського комунального навчального закладу Дитячий будинок «Перлинка» проходить дослідно-експериментальна робота за темою: «Формування готовності вихованців дитячого будинку «Перлинка» до особистісної та соціальної самореалізації». На даний час завершується останній корегувальний етап.

Основна мета концепції формування готовності вихованців дитячого будинку «Перлинка» до особистісної та соціальної самореалізації це забезпечити інтегральний результат процесу виховання, навчання і розвитку – особистісного та соціального, досягнення кожним вихованцем вершин свого індивідуального розвитку за період перебування в дитячому будинку «Перлинка», тому нам необхідно створити умови б найкраще забезпечили виконання завдань концепції.

Організаційна структура освітнього закладу: дошкільний навчальний заклад, початкова школа, основна школа, методичні об’єднання вихователів та вчителів, бібліотека (інформаційно-освітній центр), соціальна та соціально-психологічна служба, медична служба, фітнес-клас, навчально-виробничі майстерні, виробничі підрозділи, житловий фонд, курси професійного навчання, підрозділи (секції, гуртки, шкільні клуби та ін.), які надають додаткову освіту.

Соціальне партнерство комунального навчального закладу «Дитячий будинок «Перлинка»  та громади передбачає посильну участь вихованців та працівників навчального закладу у розв’язанні соціальних проблем громади. Партнерство з громадськими, благодійними організаціями полягає у реалізації спільних програм та проектів. Соціальне партнерство «Перлинки» та підприємств (установ, організацій) передбачає отримання спонсорської (меценатської, шефської) допомоги, можливості проходити виробничу практику, створювати умови для профорієнтації, визначити перспективи для працевлаштування вихованців.

Найважливіший механізм формування готовності вихованців до соціальної та особистісної самореалізації є набуття соціального досвіду завдяки трудовому вихованню дитини. Праця – один із найважливіших чинників соціалізації, без якого вона неможлива. Раціонально організована праця зумовлює й інтегрує розвиток фізичних, розумових та моральних якостей людини, формує її естетичний смак.

Трудове виховання вихованців молодшого шкільного віку  активізує їхню художньо-технічну творчість, допомагає формуванню найважливіших життєвих навичок, пов’язаних із спілкуванням з іншими людьми, з навчанням, самообслуговуванням. Для підлітків та юнаків трудове виховання формує науково-технологічні аспекти світогляду; закріплює на практиці знання про технологічну діяльність; ознайомлює з інформаційно-комунікаційними технологіями, роллю комп’ютерної техніки у виконанні завдань пошуку, систематизації, зберігання та опрацювання різноманітних даних; залучає до різних видів діяльності; створює умови для професійного самовизначення, обґрунтованого вибору професії з урахуванням власних здібностей, уподобань та інтересів; виробляє навички культури праці, та побуту, раціонального ведення домашнього господарства, відповідальності за результати власної діяльності, комплексу особистісних якостей, потрібних сучасному громадянину та учаснику виробничих процесів; сприяє становленню активної життєвої позиції, професійній адаптивності, готовності до безперервної професійної освіти, конкурентної боротьби на ринку праці, підприємницької діяльності.

По досягненню 12-13 річного віку трудове виховання спрямовується до професійного самовизначення. Діти в індивідуальному порядку відвідують навчально-виробничий комбінат № 1 Київського району, ОМДФМ «Бриг», комп’ютерну академію «Шаг», гурток «Юних натуралістів» в Одеському зоопарку, гімнастичний гурток в НВК «Гармонія», все це поза межами дитячого будинку «Перлинка». Сільськогосподарські професії наші вихованці опановують на роботі в теплиці дитячого будинку «Перлинка», а також на виїзних роботах у теплицях та полях ПП «Білан». Системна робота з військово-патріотичного виховання, завдяки партнерським стосункам з ВІК «Воїнська доблесть» та ВІК «Червона зірка», членами яких є наші вихованці, проведення  воєнно-патріотичної гри «Зарниця», майстер-класів  з навчально-війскової підготовки, спрямована на виховання патріотів своєї країни.

Другим важливим механізмом забезпечення успішної соціалізації дітей-сиріт та соціальних сиріт є надання їм додаткової освіти, здійснення гурткової роботи за різними напрямками: оздоровчо-валеологічним, морально-етичним, трудовим, художньо-естетичним, інтелектуально-пізнавальним.

Інформаційно-освітній центр дитячого будинку – це бібліотека та музей «Потік часу», який включає наступні розділи:

- музей Перемоги;

- древності Північного Причорномор’я;

- Виникнення книги;

- Антична міфологія;

- Древньогрецька міфологія;

- Сто видатних одеситів;

- Одеса музична;

- Одеса літературна;

- музей «Казки»;

- музей спотру.

         Інформаційно-освітній центр дитячого будинку забезпечує надзвичайно великий виховний потенціал діяльності дитячого будинку. Це не тільки інтелектуально-пізнавальний розвиток дітей, а також і змога набуття професійних навиків екскурсоводів, археологів, митців, тощо.

         Дитячий будинок приділяє належну увагу комп’ютерній грамотності дітей, оволодінню ними навичками роботи з комп’ютерною технікою, пошуку, опрацюванню, збереженню та передачі різноманітної інформації. Необхідність та важливість ознайомлення вихованців з інформаційно-комунікаційними технологіями сьогодні неможливо зрозуміти. Сучасний комп’ютерний клас в дитячому будинку «Перлинка», Інтернет, мультимедійне обладнання, оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями сприяє продуктивному навчанню в практичній діяльності і в подальшому саморозвитку особистості вихованців.  

Відбувається духовне виховання дітей, вони ознайомлюються зі Святим Письмом, релігійними православними святами, православною етикою. Діти вчаться допомагати ближнім, слабшим, малозабезпеченим. Вихованці мають можливість проявити та реалізувати свої творчі здібності, музичні, художні задатки.

Завдяки незмінній допомозі Благодійного фонду «К» дитячий будинок має автобус Toyota Coaster, мікроавтобус Toyota Hiаce та мінівен Toyota Verso. В кожній групі нашого будинку є невеликий світ підводного царства – величезні акваріуми х рибками, які мають не тільки естетичне, а й психологічне значення. Великий російський поет Олександр Сергійович Пушкін казав: «Говорят, что несчастье хорошая школа, может быть. Но счастье есть лучший университет. Оно довершает воспитание души, способной к доброму и прекрасному…» Всі ми дуже віримо в наших дітей.