Category Archives:Метод матеріали

Осмислення феномену особистості у філософсько-педагогічному дискурсі: огляд основних підходів

Національно-патріотичне виховання і становлення особистості дитини-сироти (на прикладі дитячого будинку “Перлинка”)

Валеологічне оздоровлення вихованців дитячого будинку за допомогою оздоровчого продукту харчування з доданою цінністю

Роль трудового виховання та ранньої професійної орієнтації в становленні особистості дитини-сироти

Значення здоров’язбережувальних технологій у процесі становлення особистості дитини-сироти

Професійне зростання педагогів дитячого будинку як фактор розвитку особистості дитини-сироти