All Posts By:Светлана Петрова

Роль трудового виховання та ранньої професійної орієнтації в становленні особистості дитини-сироти

Значення здоров’язбережувальних технологій у процесі становлення особистості дитини-сироти

Професійне зростання педагогів дитячого будинку як фактор розвитку особистості дитини-сироти

Духовно-моральне виховання як фактор становлення особистості дитини-сироти в умовах дитячого будинку “Перлинка”

Соціально-психолого-медико-педагогічний супровід дитини-сироти на основі особистісно орієнтованого виховання (в умовах дитячого будинку “Перлинка”)