All Posts By:Светлана Петрова

Організаційно-педагогічні умови становлення особистості дитини-підлітка в умовах диячого будинку

Профессиональная ориентация, личностная и социальная самореализация дитей-сирот в условиях детского дома

Осмислення феномену особистості у філософсько-педагогічному дискурсі: огляд основних підходів

Національно-патріотичне виховання і становлення особистості дитини-сироти (на прикладі дитячого будинку “Перлинка”)

Валеологічне оздоровлення вихованців дитячого будинку за допомогою оздоровчого продукту харчування з доданою цінністю