All Posts By:Кристина Покорних

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ВЗАЄМОДІЇ З СОЦІАЛЬНИМ ДОВКІЛЛЯМ

У статті висвітлено одну з актуальних проблем сучасності, питання виховання взаємостосунків особистості дітей дошкільного віку у взаємодії з соціальним довкілля. Проаналізовано соціальне довкілля та можливості, які воно вміщує для соціалізації дитини, на основі розуміння його як джерела розвитку і самовизначення особистості з врахуванням активності дитини у його освоєнні,що відбувається не шляхом одностороннього впливу довкілля на особистість, а є результатом їх постійної взаємодії.