Петрова Светлана Николаевна

Директор Одеського комунального навчального закладу «Дитячий будинок «Перлинка» Одеської міської ради Одеської області – 20.10.1964 року народження. 

Освіта – повна вища. В 1986 році закінчила Одеський державний педагогічний інститут ім. К.Д. Ушинського за спеціальністю педагогіка та психологія (дошкільна), присвоєна кваліфікація викладач дошкільної педагогіки та психології, методист по дошкільному вихованню. У 1991 році закінчила спеціальний факультет Одеського державного педагогічного інституту ім. К.Д. Ушинського, пройшла перепідготовку «Психологія. Практична психологія в системі народної освіти». Петрова Світлана Миколаївна з 09.07.2012 року по 21.07.2012 року навчалась в Одеському обласному інституті удосконалення вчителів із спеціальності директор школи – інтернату. У тому ж році отримала сертифікат успішного завершення в системі післядипломної педагогічної освіти курсу з використання інформаційно – комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів.

Свій трудовий стаж я починала з посади бібліотекаря з 1986 року. Потім була перерва на відпустку по догляду за дитиною. З 1988 по 1991 працювала вихователем у дошкільному закладі № 197 та № 126 м. Одеси. А у вересні 1991 року переведена на посаду методиста в дошкільний заклад № 126, де пропрацювала сім років. У вересні 1998 року перейшла на посаду завідуючої дошкільного закладу № 234. З 2001 року по 2003 роки завідувачка дошкільного закладу № 39 м Одеси. У 2003 році переведена на посаду головного спеціаліста 13 рангу у відділ загальної середньої освіти та виховної роботи управління освіти і науки Одеської міської ради та далі моя трудова школа привела мене в січні 2007 року на посаду директора Одеського комунального дошкільного закладу “Дитячого будинку” Перлинка “, де працюю і в даний час.

Сьогодні мій трудовий стаж 29 р., і з нього педагогічного 23 р.

16 лютого 2007 року, м. Київ. Семінар комунальний навчальний закладу «Дитячий будинок «Перлинка». Тема: «Рання соціалізація дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування». Доповідач: Петрова С.М.

28 – 30 жовтня 2009 року м. Київ. Міжнародна науково – практична конференція «Моделі інноваційного розвитку 12 – річної школи». Доповідь – презентація: «Інноваційна модель дитячого будинку в умовах формування громадянського суспільства». Доповідач: Петрова С.М. Починаючи з 2010 року щорічно звітувала про перебіг результатів дослідно – експериментального дослідження з теми: «Формування готовності вихованців дитячого будинку «Перлинка» до особистісної та соціальної самореалізації» в Міністерстві освіти та науки України, як керівник закладу, який має статус експериментального майданчика всеукраїнського рівня.

6 – 7 листопада 2010р. в Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського пройшли Перші обласні читання з гуманної педагогіки за темою «Як любити дітей». Рух Гуманної педагогіки в Україні стає все більш популярним і масовим. У повсякденній педагогічній практиці обласних центрів, головувань і лабораторій допомагає широко визнана у світі «Система гуманно-особистісного ставлення до дитини в освітньому процесі» академіка III. О. Амонашвілі. яку називають також «Школою життя» або Гуманної педагогікою. Особливість проведених Читань полягає в тому, що спираючись на ідеї класиків, філософів, мудреців, педагогів, учасники спробували переосмислити феномен любові у вихованні дітей, яка може і повинна стати реальною помічницею в досягненні головної мети – вихованні благородної людини.

У Педагогічних Читаннях брали участь вчителі шкіл м Одеси та області, викладачі ВНЗ, студенти педагогічних напрямів підготовки, представники органів управління освітою, а також директор дитячого будинку «Перлинка». Петрова С.Н. виступила з доповіддю «З досвіду роботи Одеського комунального навчального заклади Дитячий будинку« Перлинка », демонструючи практичне застосування Гуманної педагогіки в роботі з дітьми – сиріт та дітьми, позбавленими батьківського піклування.