Вакансія Сестра медична

В дитячий будинок «Перлинка» потрібна сестра медична.

Графік роботи:

доба через три. Посадовий оклад – 3 872,00 грн. в залежності від категорії та доплата за спец. заклад. Розглядається додаткова виплата благодійної допомоги.

 Контактний телефон: 0963830545 Світлана

perlinka@vega.com.ua                                       

Обов’язки

Бере участь у плануванні та проведенні обов’язкових медичних оглядів дітей навчального закладу, зокрема, поглиблених, профілактичних, перед профілактичним щепленням.

Проводить медичні огляди дітей під час прийому до навчального закладу та здійснює медичний контроль за перебігом періоду адаптації.

Спільно з лікарем-педіатром аналізує стан здоров’я дітей за результатами обов’язкових медичних оглядів, здійснює контроль за виконанням рекомендацій фахівців.

Спільно з лікарем-педіатром контролює стан здоров’я дітей. Оглядає їх, робить висновки про стан їхнього здоров’я, дає рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування (якщо є показання), профілактичних щеплень, режиму, харчування.

Щоденно оглядає дітей для виявлення у них ознак захворювань.

Кожні 14 днів оглядає дітей для виявлення педикульозу, грибкових захворювань, корости та інших захворювань шкіри.

Фіксує результати медичних оглядів дітей у навчальному закладі та забезпечує зберігання цих результатів у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров’я України.

Повідомляє педагогічний персонал, про заплановані лікувально-профілактичні заходи, медичні огляди, їх результати.

Надає долікарську допомогу дітям у разі гострого захворювання чи травми, організовує (якщо є показання) їх госпіталізацію та інформує про це керівника закладу.

Здійснює контроль за організацією рухового режиму дітей, проведенням оздоровчо-фізкультурних заходів, зокрема, спрямованих на загартування.

Стежить за дотриманням розподілу дітей на медичні групи.

Спільно з інструктором з фізкультури здійснює медико-педагогічний контроль на заняттях з фізичного виховання; здійснює медичне обслуговування фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів  у дошкільному навчальному закладі.

Забезпечує контроль за дотриманням режиму дня та навчальних навантажень згідно з віком дитини; профілактику травматизму, спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь, отруєнь рослинами та грибами.

Здійснює заходи для ізоляції хворих дітей та спостереження за дітьми, які були в контакті з інфекційними хворими та проводить протиепідемічні заходи в порядку,  встановленому Міністерством охорони здоров’я України.

Здійснює контроль за своєчасністю проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками  навчального закладу.

Сумісно з лікарем-педіатром проводить санітарно-просвітницьку роботу з дітьми та працівниками  навчального закладу. Проводить бесіди та лекції з ними щодо здорового способу життя, гігієни харчування, організації дитячого дієтичного харчування профілактики травматизму, інфекційних захворювань, зокрема, СНІДу та захворювань, що передаються статевим шляхом.

Дотримуються конфіденційності щодо стану здоров’я дітей, педагогічного персоналу  навчального закладу.

Контролює відповідність приміщень навчального закладу санітарно-гігієнічним нормам та вимогам охорони праці, безпеки життєдіяльності.Веде медичну документацію та звітність, встановлену Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством освіти і науки України.

Проходить періодичні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

Проходить навчання та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності раз на три роки.

Відповідальність

У встановленому законодавством України порядку сестра медична несе відповідальність за:

  • життя та здоров’я вихованців  ;
  • порушення прав і свобод вихованців.

За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, законних розпоряджень керівника навчального закладу та інших нормативних актів, посадових обов’язків, установлених цією інструкцією, сестра медична несе відповідальність у порядку, визначеному законодавством України.

За спричинення навчальному закладу чи учасникам освітнього процесу збитків у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків сестра медична несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених законодавством України.

Несе відповідальність за:

Збереження інформації про персональні дані, які стали відомі в процесі роботи.