Вакансія Сестра медична з дієтичного харчування

В дитячий будинок «Перлинка» потрібна сестра медична з дієтичного харчування.

Графік роботи:

7 годин 42 хвилини, щодня, субота та неділя – вихідні дні. Посадовий оклад – 4 619, 00 та доплата за спец. заклад. Розглядається додаткова виплата благодійної допомоги.

Контактний телефон: 0963830545 Світлана

perlinka@vega.com.ua

Обов’язки

 • Складає меню-розклад та оформлює технологічні картки страв.
 • Визначає склад, енергетичну цінність страв відповідно до добових раціонів, потребу дітей в основних харчових речовинах.
 • Здійснює контроль за приготуванням їжі.
 • Знімає проби готових страв.
 • Відбирає добові проби.
 • Спільно з комірником та кухарем складає заявки на продукти харчування, приймає продукти харчування, перевіряє сертифікати якості.
 • Забезпечує охорону життя та здоров’я дітей у навчальному закладі.
 • Бере участь у проведенні профілактичних заходів щодо запобігання харчовим отруєнням, протиепідемічних заходів у разі виникнення осередку інфекції.
 • Проводить з педагогічними працівниками, обслуговуючим персоналом, просвітницьку роботу з питань організації харчування дітей, профілактики шлунково-кишкових захворювань.
 • Веде необхідну документацію.
 • Дотримується принципів медичної деонтології.
 • Надає долікарську допомогу при отруєннях, анафілактичному шоці, алергічних станах.
 • Постійно підвищує свій професійний рівень.
 • Проходить періодичні медичні огляди в установленому законодавством порядку.
 • Проходить навчання та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності раз на три роки.
 • Дотримується вимог  Інструкції з діловодства у виконавчих органах Одеської міської ради, затвердженої розпорядженням Одеського міського голови 09.02.2012 № 77-01р.
          

Відповідальність

У встановленому законодавством України порядку сестра медична з дієтичного харчування   несе відповідальність за:

 • життя та здоров’я вихованців  під час освітнього  процесу;
 • порушення прав і свобод вихованців.

За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, законних розпоряджень керівника навчального закладу та інших нормативних актів, посадових обов’язків, установлених цією інструкцією, сестра медична з дієтичного харчування несе відповідальність у порядку, визначеному законодавством України.

За спричинення навчальному закладу чи учасникам освітнього процесу збитків у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків сестра медична з дієтичного харчування несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених законодавством України.

Несе відповідальність за:

Збереження інформації про персональні дані, які стали відомі в процесі роботи.