Вакансія Кухар

 В дитячий будинок «Перлинка» потрібен кухар.

Графік роботи :

2 дні через 2. . В дитячому будинку  цілодобово   перебуває 26 вихованців дошкільного та шкільного віку, які забезпечуються 5-ти разовим харчуванням.    Приготування їжі розпочинається о 5 годині ранку. Сучасний харчоблок обладнаний необхідним устаткуванням. Посадовий оклад – 3 391,00 грн. та доплата за спец. заклад. Розглядається додаткова виплата благодійної допомоги.

Контактний телефон: 0963830545 Світлана

perlinka@vega.com.ua

Обов’язки

Кухар спільно із сестрою медичною з дієтичного харчування та комірником складає замовлення на необхідні продовольчі товари та сировину.

Отримує від комірника необхідні продовольчі товари та сировину відповідно до меню-розкладу, забезпечує їх зберігання для подальшого виготовлення страв та виробів з тіста.

Відповідає за повноту закладки продуктів і вихід страв.

Здійснює первинне механічне та теплове кулінарне оброблення продуктів.

Своєчасно та якісно готує страви.

Суворо дотримується технології приготування їжі відповідно до нормативних документів.

Відповідно до меню-розкладу виставляє контрольні блюда, відбирає добові проби страв та зберігає їх у холодильнику.

Дотримується виконання санітарних норм, стежить за чистотою харчоблоку, кухонного начиння.

Дотримується вимог охорони праці, норм виробничої гігієни і санітарії.

Видає страви відповідно до норм та режиму харчування дітей.

Раціонально та ефективно організовує працю на робочому місці.

Проходить обов’язкові медичні огляди.

Проходить навчання і перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності раз на три роки.

Відповідальність

За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, законних розпоряджень керівника навчального закладу та інших нормативних актів, обов’язків, установлених цією інструкцією, кухар несе відповідальність у порядку, визначеному законодавством України.

За спричинення навчальному закладу чи учасникам освітнього процесу збитків у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх обов’язків кухар несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених законодавством України.

Несе відповідальність за:

Несвоєчасне або неякісне виконання своїх обов’язків відповідно до цієї робочої інструкції.

Заподіяння матеріальної шкоди  навчальному закладу з власної провини.

Недотримання правил і норм охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії.