Аналіз за 2019 – 2020 навчальний рік

ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                                              

Директор Одеського  комунального  

навчального закладу дитячий будинок “Перлинка”                                                                                                                     Петрова С.М.

                                                                                                                                                                СХВАЛЕНО

                                             на педагогічній раді   від 03.09.2020

Одеського  комунального навчального

закладу дитячий будинок ” Перлинка” м. Одеса

Зміст

Вступ …………………………………………………………………………………………………………………………..……..3
Методична робота …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10
Робота СПМП супроводу вихованців …………………………………………………………………………………………………………………………………13
Навчально-виховна робота …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24
План роботи на 2020-2021рр. ………………………………………………………………………………………………………………………………….          46

Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к

будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И

от того, как прошло детство, кто вёл ребёнка за руку в детские годы, что

вошло в его разум и сердце из окружающего мира, от этого в решающей

степени зависит, каким человеком станет сегодняшний ребёнок.

В.А. Сухомлинский

Аналіз діяльності

Одеського комунального навчального закладу

«Дитячий будинок «Перлинка» Одеської міської ради

Одеської області за 2019 – 2020 навчальний рік

З метою підвищення професійної майстерності, вміння аналізувати та відмічати результати та недоліки виховної роботи з дітьми та забезпечення відкритості в роботі дитячого будинку «Перлинка» проведений аналіз навчально-виховної діяльності дитячого будинку «Перлинка» за 2019-2020 навчальний рік.

Одеський комунальний навчальний заклад «Дитячий будинок «Перлинка» Одеської міської ради Одеської області розташований у двоповерховій будівлі загальною площею 5455,3 м2 за адресою: м. Одеса, провулок Монастирський, 3.

Заклад функціонує з 2006 року. Проектна потужність – 70 місць.

Дитячий будинок має необхідну кількість приміщень та обладнання для організації навчально-виховного процесу, проживання та харчування вихованців, проведення позаурочної роботи, трудового навчання і виховання та забезпечення належних умов для роботи педагогічного та медичного персоналу і проведення лікувально-профілактичних заходів.  Групові приміщення закладу мають естетичний вигляд та створюють комфортний, доступний, безпечний життєвий простір з урахуванням вікових особливостей вихованців.

 З метою створення належних умов для виховання дітей в Одеському КНЗ «ДБ «Перлинка» облаштовано: класні кімнати для самопідготовки учнів, в яких у наявності інтерактивна дошка, телевізор, відеомагнітофон, різноманітні дидактичні посібники; космічна обсерваторія; художня майстерня; навчально – виробничі майстерні; музична зала, обладнана сучасною акустичною та мультимедійною системами; творчі студії, бібліотека та музейний комплекс.

Створена сучасна спортивно – оздоровча база: спортивна та тренажерна зали, зала для проведення лікувальної фізкультури, басейн, зала для вивчення правил дорожнього руху, зала для катання на роликових ковзанах, тенісні та більярдний столи.

У наявності кабінет психологічного розвантаження, кабінети для групової та індивідуальної корекційно – розвивальної та діагностичної роботи.

Територія Одеського КНЗ «ДБ «Перлинка» повністю огороджена, має естетичний вигляд, достатньо озеленена. На території закладу є майданчики, обладнані для ігор і занять дітей на повітрі, зони відпочинку, спортивний майданчик, теплиця, альтанка.

Будівля Одеського КНЗ «ДБ «Перлинка» та його територія знаходяться у належному стані і відповідають санітарно – гігієнічним нормам Держпродспоживслужби. У наявності щорічні акти готовності закладу до роботи у навчальному році, дозволи нагляду органів Держпродспоживслужби та пожежної охорони.

Заклад працює цілодобово. Режим роботи і розклад занять у дошкільній групі та позаурочних занять шкільних груп складені з урахуванням тривалості перебування дітей у закладі та з дотриманням санітарно – гігієнічних вимог.

Станом на вересень 2020 року в закладі перебуває 26 дітей. Із них: 5 дітей дошкільного віку та 21 дитина шкільного віку, які навчаються  в Одеському навчально – виховному комплексі «Гармонія» та комунальному закладі «Одеська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат № 88 І-ІІ ступенів».

Адміністрація закладу разом з педагогічним колективом забезпечують реалізацію державної політики в галузі дошкільної та загальної середньої освіти, виконання вимог чинного законодавства. Фінансування Одеського КНЗ «ДБ «Перлинка» відбувається за рахунок місцевого бюджету та шляхом залучення додаткових джерел фінансування Благодійного фонду «К», що не суперечить чинному законодавству.

Харчування в Одеському КНЗ «ДБ «Перлинка» здійснюється відповідно нормативних вимог та норм харчування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»  зі змінами. Документація з питань організації харчування дітей та контроль за організацією та якістю харчування ведеться на достатньому рівні.

У закладі створені умови для проведення медичної та оздоровчо-профілактичної роботи. Протиепідемічний та температурний режим в Одеському КНЗ «ДБ «Перлинка» дотримується.

Робота з охорони безпеки життєдіяльності учасників навчально – виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці. В закладі було чотири випадки дитячого травматизму.

Ділова документація в закладі ведеться відповідно до вимог її ведення та зберігається належним чином. Створена номенклатура справ. Вхідна та вихідна документація реєструється у відповідних журналах, накази, які видаються в електронному вигляді, узагальнюються та прошиваються відповідно до вимог. Одеського КНЗ «ДБ «Перлинка» укомплектовано педагогічними кадрами згідно зі штатним розписом.

Робота у Одеському КНЗ «ДБ «Перлинка» здійснюється відповідно до перспективного та річного планування. Зміст заходів річного плану підпорядковується проблемним завданням, які поставлені перед колективом. Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 18.08.2010 № 824 та від 12.06.2015 №623 на базі Одеського КНЗ «ДБ «Перлинка» проходила дослідно-експериментальна робота за темою: «Формування готовності вихованців дитячого будинку «Перлинка» до особистісної та соціальної самореалізації» (експериментальний майданчик Всеукраїнського рівня) науковим керівником дослідно – експериментальної роботи є Бех І.Д., дійсний член Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту проблем виховання НАПН України.

В 2018 році за результатами дослідницької роботи підготовлений методичний посібник «Дитячий будинок «Перлинка» – школа особистісно-орієнтованої  педагогіки.

Крім цього за висновками роботи в рамках вищевказаної дослідно –  експериментальної діяльності дитячий будинок «Перлинка» розробив свою концепцію підготовки дітей – сиріт до самостійного життя. Моделювання і упровадження концепції авторської школи «КЛаД» дитячий будинок «Перлинка» дасть змогу розкрити і розвинути інноваційний потенціал, вихователів та дітей, забезпечити організаційно – педагогічні умови саморозвитку.

Продовженням своєї основної роботи для колективу дитячого будинку «Перлинка» стала участь у наступній дослідно – експериментальній роботі, яка затверджена наказом Міністерством освіти і науки України від 19.01.2017р. № 79 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл» на базі загальноосвітніх навчальних закладів».

Використання інформаційно – комунікаційних технологій у виховному процесі сприяє розвитку пізнавального інтересу дітей. Підвищення виховного потенціалу в роботі музейного комплексу дитячого будинку «Потік часу» дає змогу підвищити не лише пізнавальний інтерес, а й культурний та моральний розвиток дітей. Основною просвітницькою функцією музею є акумулювання, збереження, популяризація національної та світової історико – культурної спадщини.

Дитячий будинок «Перлинка» увійшов до складу базових загальноосвітніх шкіл п’яти областей України з формування мережецентричного середовища «Музейна планета». (Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.02.2017р. № 162 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів Волинської, Дніпропетровської, Одеської, Чернівецької областей та міста Києва»).

У 2019-2020 навчальному році в Одеському комунальному навчальному закладі «Дитячий будинок «Перлинка» Одеської міської ради Одеської області  продовжується робота над вирішенням питань захисту прав дітей.

В цьому році 5 вихованців Одеського КНЗ «ДБ «Перлинка», вступили до різних закладів України професійної середньої освіти, а саме:

 •  Ляшенко Маргарита Сергіївна, 21.07.2004 року народження, дитина, позбавлена батьківського піклування, вступила до
  Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного. Вона зарахована на бюджетну форму навчання, на факультет «Державна медсестра»;
 • Чапалюк Володимир В’ячеславович, 28.05.2004 року народження, дитина, позбавлена батьківського піклування, вступив до Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, на бюджетну форму навчання, до кафедри теорії та методики фізичного виховання за спеціальністю «Фізична культура»;
 • Рашевська Кристина Андріївна, 24.03.2004 року народження, дитина, позбавлена батьківського піклування, вступила до Регіонального центру професійної освіти електротехнічних та сервісних технологій Харківської області. Зарахована  до відділення «Агент з організації туризму. Адміністратор»;
 • Чайка Денис Сергійович, 15.10.2003 року народження, дитина-сирота, вступив до  Миколаївського професійного ліцею за фахом «Маляр, штукатур»;
 • Масютин Владислав Володимирович, 20.04.2004 року народження, дитина-сирота, вступив до Березівського професійного аграрного ліцею на відділення «Касир торгівельного залу, агент з туризму»;

       За цей рік дітям з 14 років – це 8 вихованців Одеського КНЗ «ДБ «Перлинка», зроблені паспорти громадянина Україна та відповідні Витяги з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання та одному випускнику оформлений паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у зв’язку з тим, що у навчальному закладі, куди вступила дитина, передбачена міжнародна практика.

   Станом на 01 травня 2020 року в дитячому будинку перебуває 35 вихованців, з них 6 вихованців мають статус дитини – сироти та 29 мають статус дітей, позбавлених батьківського піклування. Всі діти влаштовані до закладу згідно  розпорядження  органу опіки та піклування, на підставі якого, видається направлення. За період  2019 – 2020 навчального року до закладу прибуло 5 дітей, позбавлених батьківського піклування та вибуло 12 (2- усиновлено громадянами України, 4 – усиновлені іноземними громадянами, (5 – випустилися з дитячого будинку).  Юрисконсульт та педагог соціальний у спільній роботі забезпечують правовий та соціальний захист дітей-сиріт  шляхом оформлення пенсій та аліментів, комплектуються особові справи вихованців, представляються  і захищають  їх інтереси в судах.

          На сьогодні 11 вихованцям оформлені аліменти: 9 – отримує соціальну допомогу по втраті годувальника,  на 1 особовий рахунок неповнолітнього надходять кошти від оренди його житла, 1 вихованцю на рахунок надходять пенсія по інвалідності. Поряд з цим, забезпечуються  зустрічі дітей з братами-сестрами, які перебувають в інших закладах. В ДБ «Перлинка» є одна дитина, батьки яких відбувають покарання. З метою підтримки родинних стосунків, адміністрація закладу забезпечує 1 раз у 3 місяці виїзди до виправної колонії для зустрічі дітей з матерями, раз на тиждень матері, що відбувають покарання в Чорноморській виправній колонії № 74 мають змогу телефонувати своїм дітям до дитячого будинку «Перлинка».

           З метою захисту порушених прав та свобод вихованців ОКНЗ “Дитячий будинок “Перлинка” протягом 2019-2020 навчального року були подані: 5 позовних заяв про позбавлення батьківських прав, 3 з якіх ще знаходяться на розгляді у суді.

           Юрисконсультом здійснюється контроль  за збереженням та закріпленням житла за вихованцями. На теперішній час вступив у право в спадщину один вихованець, подані чотири заяви до Голів районних державних адміністрацій про прийняття на квартирний облік вихованців, яким виповнилось 16 років, як дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Щорічно вживаються заходи щодо збереження житлових прав дітей (поновлюються довідки  за формою №1), вихованці, які не мають житла реєструються за місцем проживання, тобто в закладі. Значна кількість дітей, які потрапляють до притулків, залишилися без житла саме через зловживання батьківськими та опікунськими правами, неналежне виконання службових обов’язків посадовими особами органів опіки та піклування. Звісно ж, найбільш незахищені від таких порушень діти-сироти та діти, позбавлені піклування батьків.

Законодавство України вимагає обов’язкову згоду органів опіки та піклування при вчиненні правочинів щодо майна, яке належить дітям, але численні порушення прав дітей залишаються однією з головних проблем поширення дитячої безпритульності та бродяжництва.

       На теперішній час в ДБ «Перлинка» 26 вихованців, з них 6 дітей забезпечені житлом, а про інших дітей треба подбати, а саме, допомогти їм отримати житло.

        Таким чином соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Одеському комунальному навчальному закладі «Дитячому будинку «Перлинка» Одеської міської ради Одеської області є одним із головних завдань.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Протягом 2019-2020 року в дитячому будинку проведено чотири педагогічні наради , за темами:

– «Аналіз роботи за літо 2019 року та перспективи і напрямки роботи педагогічного колективу на новий 2019-2020 навчальний рік, затвердження річного плану» –  серпень 2019 року;

– «Особистісний розвиток вихованців дитячого будинку» – листопад 2019 року;

– «Забезпечення економічної соціалізації вихованців дитячого будинку» – лютий 2020 року;

– «Підсумкова нарада» – травень 2020 року

До кожної педагогічної ради пройшли тематичні перевірки, проведені відповідні консультації, теми яких відповідають темам нарад та загальним потребам педагогів.

Методичний кабінет в дитячому будинку в повному обсязі забезпечує потреби педагогічних працівників в організації самоосвітньої діяльності та супроводу освітньо-виховного процесу. Методична робота в дитячому будинку носить систематичний характер, враховує всі набуття, які діти та педагоги отримують протягом кожного року.

Протягом 2019-2020 року в дитячому будинку проведена просвітницька робота з педагогами:

 • Тренінг діалог «Емоційний зв’язок вихованців та дорослих, як основа емоційно-благополучного майбутнього дитини»
 • Тренінг діалог «Агресія: види, причини, засоби вираження»
 • Тренінг діалог «Емоційне шкала для дорослих. Профілактика емоційного вигорання»
 • Тренінг діалог «Розвиток емоційного інтелекту дитини»
 • Тренінг діалог «Особистісні цінності»
 • Тренінг діалог «Лінь не є рисою характеру».

Певних успіхів педагогічний колектив досяг завдяки створенню системи роботи з самоосвіти: спланована кожним педагогом робота з індивідуальним портфоліо дала змогу кожному вихователю проявити свої методичні та методологічні знання, інтегрувати теоретичні напрацювання сьогодення в практичну діяльність з дітьми – сиротами, а також стимулює педагогів  до розробки особистих методичних напрацювань. В цьому році педагоги обрали форму відображення своєї діяльності через проекти.

Теми проектів, над якими працювали педагоги у 2019-2020 р. :

 • «Година українознавства»;
 • «Арт-педагогіка. Притчі»;
 • «Формування моральної свідомості на основі літературно-історичних творів»;
 • Заняття за методикою Розмарі Портман;
 • «Ми обираємо спорт»;
 •  «Ігри на соціально-особистісний розвиток вихованця»;
 •  «Арт-педагогіка. Ліплення з пластиліну»;
 • «Арт-педагогіка. Казкотерапія»;
 •  «Тема Жіночності очима і серцем художників різних епох»; 
 • «Формування навичок конструктивного спілкування методом гри».

Спланована кожним педагогом робота з індивідуальним портфоліо дала змогу кожному вихователю проявити свої методичні та методологічні знання, інтегрувати теоретичні напрацювання сьогодення в практичну діяльність з дітьми – сиротами, а також стимулює педагогів  до розробки особистих методичних напрацювань.

Згідно перспективного плану підвищення кваліфікації педагогічного колективу дитячого будинку «Перлинка» у 2019-2020 навчальному році, атестацію пройшли вихователі Паловеева Алла Олександрівна, Гожа Юлія Володимирівна, інструктор з фізкультури Олійник Аліна Анатоліївна, яким присвоєно кваліфікаційна категорія «Спеціаліст другої категорії»; інструктору з праці Лазарєвій Ангеліні Василівні присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії». У 2021 році плануються на проходження атестації на час нового навчального року директор Одеського КНЗ «ДБ «Перлинка» Петрова Світлана Миколаївна, заступник директора з НВР Кунчева Яна Валентинівна та вихователь Магльована Тетяна Афанасіївна атестаційною комісією ІІ рівня.

       Відповідно до постанови міністрів України від 21 серпня 2019 р. №800 було затверджено новий порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.  У 2020 році, за новим порядком, на курси підвищення кваліфікації зареєстровано десять педпрацівників.

В консультаційно-навчальному центрі охорони праці у червні 2019р. пройшов навчання та перевірку знань з курсу «Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00 – 1.62 – 12)» заступник директора з господарчої роботи Черних Володимир Сергійович, та у листопаді 2019р. пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки директор ОКНЗ «ДБ «Перлинка» Петрова Світлана Миколаївна та заступник директора з господарчої роботи Черних Володимир Сергійович.

РОБОТА СПМП СУПРОВОДУ ВИХОВАНЦІВ

Кожен рік у дитячому будинку «Перлинка» практичні психологи проводять планомірну систематичну роботу з виявлення проблем і труднощів вихованців, та педагогів визначенню комплексу психотерапевтичних, психокорекційних і розвиваючих заходів у відповідності з віковими та індивідуально-типологічними особливостями вихованців. Враховуючи необхідність цілісного підходу до розвитку дітей, дослідницьку діяльність закладу були визначені основні напрямки роботи з вихованцями: профілактика та корекція відхилень в інтелектуальному і психічному розвитку дітей на кожному віковому етапі, створення умов для формування у них мотиваціі до самовдосконалення і саморозвитку, для прояву вчинків; розвиток та корекція когнітивної сфери; виховання почуттів та формування між особистих стосунків; психокорекція проявів тривожності, агресивності, імпульсивності, невпевненої поведінки.

 З педагогами дитячого будинку проведена робота з метою зниження проекції власних труднощів на вихованців,

На сьогоднішній день психодіагностична робота включає в себе два етапи моніторингового дослідження, діагностику за запитом та уточнюючу діагностику. Діагностична процедура передбачає індивідуальне проведення з метою більш глибокого і ретельного дослідження.

В діагностичній роботі психологічної служби згідно з програмою Моніторинга використовувалися наступні психодіагностичні методики:

–        Пізнавальна сфера:

 • Методика дослідження інтелекту Векслера (WISC, WPPSI);
  • Тест Тулуз – Пєрона.

      –       Емоційно – вольова сфера:

 • Карта спостереження (Д. Стотт);
  • Колірний тест Люшера;
  • Особистісна сфера:
  • Опитувальник «Хто Я?” (М.Куна, Т. Макпартленда);
  • Методика дослідження самооцінки особистості С.А. Будасси (адаптована);
  • Тест – опитувальник самоставлення (В.В. Столін, С.Р. Пантелєєв) (адаптована);
  • Методика «Шкала самотності» (Д. Рассел, Л. Попелом, М. Фергюсон) (адаптована);
  • Тест (шкала) самоефективності (адаптована);
  • Hand – test;
  • Тест «Вік. Стать Роль. »(В. Юстицкис).
 • Морально – етична сфера:
  • Методика «Ціннісні орієнтації» М. Рокича (адаптована);
  • Методика «Незавершений теза» (Н.Е.Щукової);
  • Колірний тест відносин.

Діагностичні методики розподілені за «квадратом здоров’я» І.Д.Беха.

Результати діагностики пізнавальної сфери, емоційно – вольової сфери, особистісної та міжособистісної сфер, морально – етичної сфери є основою Індивідуального маршруту розвитку кожного вихованця, а також дозволяють фіксувати ефективність корекційно – розвивальної роботи. Результати щорічної діагностичної роботи дають можливість організувати і скорегувати види діяльності соціально – психологічної служби, такі як корекційно – розвиваюча робота, профілактична робота, робота з педагогічним колективом.

Моніторингове дослідження проводиться двічі на рік і направлене на дослідження психологічного та духовного здоров’я (відповідно до “квадрата здоров’я” за І.Д. Бехом) у вересні та березні відповідно. У моніторинговому дослідженні взяли участь як вихованці так і педагогічний колектив.

Дослідження психологічного здоров’я проводиться систематично з урахуванням внесених змін, що дозволяє аналізувати динаміку змін показників досліджуваних критеріїв.

Представлений графік змін показників кожного діагностованого критерію, який має кількісне вираження.

Даний графік дозволяє провести первинний візуальний аналіз і простежити позитивну динаміку змін показника процентної вираженості “норми” досліджуємих критеріїв. Слід зазначити, що крім показника “норми” діагностували показники “нижче норми” і “вище норми”, які не відображені на графіку.

Мал. 3.1. Порівняння процентного

показника “норми”психічного здоров’я.

Аналізуючи дані, наведені на графіку, слід зазначити суттєву позитивну динаміку змін більшості показників. Присутня також і негативна динаміка деяких показників. Негативна динаміка пояснюється включенням у дослідження новоприбулих вихованців, які часто мають педагогічною занедбаністю. Слід урахувати, що більшість вихованців мають мінімальні мозкові дисфункціі та індивідуальний темп розвитку, тому психологічний та календарний вік дітей мають деякий розбіг. Аналіз діагностичних даних проводиться згідно календарного віку, тому динаміка зміни показників не має прямолінійного характеру. Узагальнюючи динаміку показників, слід вказати її позитивну спрямованість, що свідчить про регулярну, планомірну, систематичну і різнопланову роботу всього персоналу дитячого будинку.

Дослідження духовного здоров’я з вересня 2012 року проводиться як окремий блок діагностики за методикою ціннісних орієнтацій (Рокіч М.). Представлений аналіз відображає зміни показників кожного діагностованого критерію, який має кількісне вираження. Показники емоційного відношення до морально-етичних цінностей виражають тільки якісні показники.

Отримані результати (за М.Рокіч) мало відрізняються від результатів минулих років та свідчать, що найбільш значущими для вихованців є альтруїстичні цінності, а також в рівній мірі значимі цінність особистого життя і цінність професійного самовизначення, цінність спілкування та етичні цінності. Цінність інших людей на сьогоднішній день більш прийнятна, ніж цінність самоповаги.

Ціннісні орієнтації педколективу формують систему цінностей вихованців, що було вже неодноразово підтверджено дослідженням моральних та етичних цінностей вихованців та педколективу. Тому особлива увага приділяється психологічному благополуччю і саморозвитку педагогів.

У моніторинговому дослідженні духовного здоров’я досліджується ряд єдиних критеріїв, як для дорослих, так і для дітей. Особливий інтерес викликає порівняння результатів за даними критеріями.

Порівнюючи результати діагностування дітей та дорослих, чітко видно, що показники отриманих результатів вихованців та педагогічного колективу майже співпадають. Слід припустити, що ціннісні орієнтації педагогічного колективу формують систему цінностей вихованців. Спираючись на дане припущення, слід приділяти особливу увагу духовному здоров’ю та розвитку педагогів з метою формування бажаної системи цінностей вихованців.

Результати тестування вихованців дошкільного віку свідчать про не сформованість емоційного ставлення до особистісних якостей, про недиференційоване ставлення до цінностей.

Результати тестування вихованців молодшого шкільного віку свідчать про сформованість емоційного ставлення до особистісних якостей, про частково диференційоване ставлення до цінностей. Найбільш прийнятними вважають такі якості як щедрість та життєлюбство.

Результати тестування вихованців молодшого шкільного та шкільного віку, підліткового віку (12-15 р.) свідчать про сформованість емоційного ставлення до особистісних якостей, про частково диференційоване ставлення до цінностей. Найбільш прийнятними вважають такі якості, як щедрість, відповідальність, працелюбність, цінність ближчого,індивідуальність, неприйнятні якості не демонструють.

Аналізуючи отримані результати з урахуванням віку вихованців, можна допустити, що починаючи з молодшого шкільного віку діти високо цінують щедрість яка проявляється у вчинках дітей.

Було проведено профорієнтаційну діагностику для випускників 9 класів методами «Магелано-університет». Після отримання результатів психодіагностичного профорієнтаційного дослідження відбулася серія індивідуальних консультацій з випускниками для обговорення результатів та сприяння вибору найбільш прийнятного напряму середньої освіти.

Корекційний напрям будується з урахуванням даних психологічного діагностування вихованців і включає в себе індивідуальну та групову форми роботи. Індивідуальна робота спрямована на корекцію особистісних особливостей: самооцінки, порушення емоційно – вольової та пізнавальної сфер, проводиться в ключі позитивної психотерапії, пісочної терапії, арт – терапії, ігротерапії.

 Групова робота спрямована також на формування морально – духовної системи цінностей також на корекцію міжособистісного спілкування, поведінки, обговоренням можливих ситуацій і тих, що вже сталися, методами психодрами, казкотерапії, колажу (казкотерапія, «Мандала», “Каракулі”, психодрама) та ін..  З метою розвитку дітей у розвиваючій роботі найбільш широко використовується такі методи терапії як позитивна психотерапія, тренінги для розвитку спілкування. Найбільш поширеними методами роботи залишається напівстандартизована бесіда, та спостереження які спрямовані і спираються на вирішення поставлених завдань.

 З метою облегшення процесу адаптації до початкової школи для майбутньої першокласниці було проведено психокорекційну казкотерапевтичну програму «Формування у вихованців дитячого будинку внутрішньої позиції «Я – школяр».

В 2019-2020 н.р. було проведено серію тренінгових занять для молодших школярів «Я пізнаю себе» та «Я вчусь собою володіти», направлених на розвиток емоційно-вольової сфери, емоційного інтелекту та навичок плідної роботи в групі.

Протягом навчального року проводилась робота з психологічної освіти педагогічного колективу. У більшості випадків дана робота носила індивідуальний характер, роботу по вікових групах (вихователі та помічники вихователів, що працюють в одній групі). Під час проведення консиліумів психологом спільно з педагогами детально розглядалися психологічні особливості окремих вихованців, причинно-наслідкові зв’язки тієї чи іншої поведінки, історія розвитку та становлення особистості вихованця, та його емоційного інтелекту. Педагогічний колектив регулярно поглиблює знання вікової психології і психологічних особливостей дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. При проведенні педагогічних нарад колектив ознайомлюється з результатами проведеної раніше діагностики, а також отримує відповідні рекомендації з метою підвищення ефективності взаємодії в колективі і групах та удосконалення реалізації індивідуального підходу у роботі з вихованцями. Під час проведення соціально-психолого-медико-педагогічних консиліумів педагоги ознайомлюються з результатами психодіагностичних досліджень, мають змогу систематизувати теоретичні знання дитячої психології в питаннях розуміння природи індивідуально-типологічних особливостей особистості кожного вихованця та поглиблюють розуміння власних цінностей. Спільно з психологами дитячого будинку педагогами складаються схематичні формулювання проблем і конкретної поведінки вихованців, які демонструють причинно-наслідкові зв’язки (замкнуті кола) небажаного, ненормативного, несприятливого і нездорової поведінки дітей. Створення схематичного наочного матеріалу дозволяє педагогам розглянути не тільки проблему, але і зрозуміти глибинні чинники, побачити «критичні події», які послужили причиною неадекватної поведінки. Це дозволяє формувати навколо кожного вихованця психотерапевтичну і психологічно здорову атмосферу, сприятливу для особистого розвитку та формування готовності вихованців до особистісної та соціальної самореалізації.

Основні теми просвітницької роботи та консультацій педагогів пов’язані з проблемою порушення емоційної регуляції у дітей-сиріт, що є причиною поведінкових розладів.

У просвітницькій роботі з педагогічним колективом акцент ставився на організацію більш глибокого підходу при використанні особистісно-орієнтованого спрямування у вихованні дітей. Просвітницька робота більш поглибленого і ситуативного характеру є консультаційної роботою соціально – психологічної служби дитячого будинку.

З педагогами проводиться корекційно-відновлювальна робота, спрямована на розвиток і гармонізацію емоційної сфери, з метою зниження проекції власних труднощів на вихованців, підвищення ефективності створення психологічно здорової атмосфери в дитячому колективі.

          За 2019-2020 рр. диспансеризацію вихованці проходили у ДМП № 6, та у медичному центрі «Надія, Добро і Добробут» в повному обсязі: оглянуті 100% дітей. Діти оглянуті фахівцями 2 рази на рік (в жовтні 2019 року та в січні-лютому 2020 року). Були проведені інструментальні дослідження (загальний аналіз крові та сечі, кал на яйця глисти, мазок на ентеробіоз, кров на цукор). За призначенням вузьких спеціалістів, придбані лікарські препарати (офтальмологи, психіатр, хірург, лор, невролог) і вихованці пройшли лікування та визначені шляхи лікування та профілактики різних захворювань дітей.

Також за домовленістю з клінікою «Святої Катерини», яка надає безкоштовну швидку медичну допомогу дітям та працівникам за навчальний 2019-2020 р. цією послугою ми скористались 5 разів. В рамках медичного супроводу діти користуються послугами медичного центру «Надія, Добро і Добробут». Діти були оглянуті кардіологом, гастроентерологом, неврологом, алергологом, дитячим ортопедом, офтальмологом, ендекринологом. На базі центру всім дітям було проведено ЕКТ, УЗД діагностика.

В жовтні 2019 року і січні 2020 року діти с профілактичною метою отримали кисневі коктейлі та провели час в «Соляній кімнаті». Це дає можливість нашим дітям запобігти захворюванню бронхо – легеневої системи, зменшити захворюваність грипу та ОРВІ, шлунково – кишкового тракту, також оздоровити свій організм в цілому.

На базі ДМП № 6 за навчальний рік було зроблено 6 УЗД, було оглянуто брюшну черевнину, щитову залозу, а також гінекологічну систему. Двоє дітей оглянуті лікарем – ендокринологом Марій Н. та Младінова М., вони готується до школи до 1го класу.

Згідно плану щеплення на базі ДМП № 6 проведені профілактичні щеплення. Наші діти трохи, не своєчасно, отримали щеплення в зв’язку з тим, що були перебої з постачанням необхідної вакцини та введені карантинні заходи. Заплановані профілактичні щеплення були зроблені з затримкою. На базі дитячого реабілітаційного центру ім. Б.Литвака проводились наступні обстеження: ТКДт -3, ЕХО – ЕТ-3, ЕЕг-4, Доплер судин 2.

Працівники центру завжди нас зустрічають радісно. Неодноразово звертаємося до Одеської дитячої клінічної лікарні за рік в приймальному хірургічному відділенні 10 дітей отримали консультації. Одна дитина знаходиться на групі інвалідності.

Складена домовленість з лабораторією «Смартлаб», в якій діти проходять спеціалізовані лабораторні дослідження ГСПГ, тестостерон загальний та вільний, індекс вільного тестостерону, 17-ОП-прогестерон, ДТЕА-С, ФСТ, ЛТ, ПРД, Е2, антимюлеровий гормон, за підтримки Благодійного фонду «К».

В 2020 році 5 дітей залишають стіни дитячого будинку. В лабораторії «Смартлаб» їм були проведені додаткові дослідження (біохімічні дослідження крові, гормони щитовидної залози).

Всім випускникам проведена сонація ротової порожнини в стоматологічній поліклініці за місцем проживання. За рік в стоматологічну поліклініку звернулося 11 дітей. Їм була  надана спеціалізована допомога. 4 дітям були видалені молочні зуби, 6 проведена депульпація каналів і пломбіровка каналів.

За 2019-2020рр на базі дитячого будинку не було зафіксованого захворювання на ентеробіоз, що є гарним показником для дитячого колективу, що каже про гарну профілактику даного захворювання.

Захворюваність дітей на ОРВІ постійно зменшується, завдяки своєчасній профілактичній роботі, проведеній вітамінотерапії, а також вакцинації.

ОРВІ2014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-2020
9,8%9%8,1%8,7%8,7%8,2%

                                                                                                                                         Динаміка захворювання вихованців.

Добрі результати в знижені захворюваності дають і систематичні заходи загартування:

 • щоденний біг на свіжому повітрі в парковій зоні;
 • прогулянки до моря в осінньо-зимовий період;
 • обливання водою;
 • масаж;
 • ходьба босоніж.

Кожен рік в осінньо-зимовий період проводиться профілактичне лікування фізіотерапевтичним апаратом (УФО, тубус-кварц). Завдяки цьому захворюваність зменшується у значній кількості: покращилось носове дихання, підвищились захисні сили організму, зменшились випадки риніту у дітей.

Після проведених процедур мають тенденцію до зниження і рецидиви хронічного тонзиліту.

Під контролем лікаря діти активно користуються басейном на протязі року та гідромасажними ваннами.

Групи здоров’яПідготовчаСпеціалізована
І гр.10  
ІІ гр.186 
ІІІ гр.  1

Гарний фізичний стан здоров’я дітей залежить від правильного збалансованого харчування, яке в дитячому будинку п’ятиразове, а в літній період 6 разове. Меню щоденно включає обов’язковий набір продуктів і складається по перспективному меню. Складається осінньо-зимовий та весняно-літнє меню. Ведеться картотека страв. Дотримуються терміни реалізації продуктів, виконуються санітарно – епідеміологічні норми, контролюється якість приготування їжі. Діти отримують збалансоване харчування.

Медичним персоналом проводяться бесіди з дітьми на різні теми. Тематика 2019-2020 року:

 • Складові та умови здоров’я
 • Природні умови здоров’я
 • Соціальні умови здоров’я
 • Спосіб життя і здоров’я
 • Основи гігієнічних знань та навичок
 • Загальне уявлення про організм людини. Запобігання захворюванням
 • Психічний та духовний розвиток
 • Основи безпеки життєдіяльності. Профілактика травматизму

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА

 Навчально – виховна робота з дошкільниками здійснювалася за навчальною програмою: Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) та «Я у Світі».

З дітьми активно працюють психологи, логопед, вихователі та керівники гуртків. Навчально-виховний процес  здійснюється на діагностичній основі та за індивідуальними можливостями, здібностями та маршрутом кожного вихованця. План індивідуального маршруту передбачає однакові критерії для кожної дитини.

Зрізи знань, вмінь та навичок малюків дають змогу контролювати динаміку розвитку та формування особистості кожного вихованця. З математичних здібностей бачимо, що діти в різній мірі можуть працювати з величинами, здатні порівнювати предмети, орієнтуються в просторі. Співвідносять число і цифру, знають  прямий і зворотній рахунок, знають основні геометричні фігури, розрізняють кольори та їх відтінки (але у деяких є труднощі в силу індивідуальних особливостей). Можуть аналізувати, класифікувати, узагальнювати. Здатні вчити віршований текст, вживають різні частини мови, використовують антоніми та синоніми, декламують вірші, складають описові розповіді, придумують персонажів. Активно пізнають оточуючий світ, називають частини доби, пори року, дні тижня, місяці. Знають, що живуть на планеті Земля, що таке космос. Діти знайомі з професіями, які їх оточують, можуть розповісти про зміст професії. Соціально-моральний і особистісний розвиток відповідає віку дітей. Привчені до культурно-гігієнічних навичок, виконують обов’язки чергових, активно включаються в спільну трудову діяльність з однолітками. Дві дитини підготовлені та плануються до першого класу Одеського навчально – виховного комплексу «Гармонія».

Навчально-виховна робота з дітьми шкільного віку відбувається за навчальними програмами Одеського навчально – виховного комплексу «Гармонія» та комунального закладу «Одеська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат № 88                              І-ІІ ступенів».

З метою ранньої соціалізації вихованців дитячого будинку, на підставі договору з Одеським навчально-виховним комплексом «Гармонія» діти шкільного віку навчаються у ОНВК «Гармонія» – 1–9 класи – 23 дитини, та  у школі-інтернаті                         № 88 – 4 вихованця.

Для оволодіння навичками навчальної діяльності та виконання домашніх завдань в будинку є дві класні кімнати з різноманітними дидактичними посібниками та необхідним обладнанням.

Усі учні безумовно потребують допомоги та щільної уваги педагогів при виконанні домашніх завдань. Учні п’ятих та шостих класів потребують контролю за правильністю виконання завдання, у свою чергу учні сьомого, восьмого та дев’ятого класів здатні самостійно виконувати домашні завдання та звертатися за допомогою при необхідності.

Вивчення загального стану освітнього процесу 2019–2020 навчального року здійснювалось у формі зрізів знань та компетентності вихованців, моніторингового діагностування серед дітей та дорослих, а також у формі вибіркового контролю.

Показники успішності вихованців, які є учнями навчально-виховного комплексу «Гармонія» у таблиці успішності:

Табл.  Показники успішності вихованців – учнів ОНВК «Гармонія в  2019-2020 н.р.

Низький рівень (0-3 бали)         3,7%
Середній рівень (4-6 балів)7,4%  
Достатній рівень (7-9 балів)77,8%  
Високий рівень (10-12 балів)3,7%  

Аналізуючи приведені вище результати успішності вихованців, які навчаються за загальноосвітньою програмою, слід зазначити, що тенденція показників рівнів успішності вихованців шкільного віку останні рокі стабільна: показник достатнього рівня значно збільшився.  Підводячи підсумки, слід зазначити, що дітям навчатися складно, але спільними зусиллями педагогічного колективу та бажаннями вихованців і педагогів, показники успішності учнів  вважаємо добрими та задовольняючими очікування. У новоприбулих дітей, яких спостерігалася педагогічна занедбаність, загальний розвиток, на теперішній час, відповідає своєму віку й особливостям дитини, мало того, в дітях з’явився інтерес до стану успіху у навчальному та в інших напрямках розвитку. Педагоги сумісно із психологами займаються з новоприбулими дітьми по розробленій програмі.

       Вихованці, які навчаються в школі-інтернаті № 88 потребують більш пильної уваги не тільки вчителів, вихователів, психологів, а й дефектологів та окремого аналізу динаміки успішності.

Табл.  Показники успішності вихованців – учнів школи-інтернату № 88 в  2019-2020 н.р.

Низький рівень (0-3 бали)  2%
Середній рівень (4-6 балів)0%
Достатній рівень (7-9 балів)98%
Високий рівень (10-12 балів)0%

Вся практична діяльність була здійснена згідно річного плану за 2019-2020 навчальний рік, але значні корективи в навчально-виховну роботу вніс оголошений карантин, відповідно постанови №211 від 11.03.2020р. «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

В умовах карантину всі учасники учбового процесу змушені були перейти в режим дистанційного навчання. Звичайно цей процес викликав масу труднощів як і у викладачів, так і в учнів. Але вчителі ОНВЗ «Гармонія» незабаром надали можливість своїм учням не пропустити освітній процес за шкільною програмою і в міру можливості забезпечили відеоуроками і конференціями-обговореннями за допомогою онлайн-платформ, соцмереж та вайбер. Вихователі та вихованці дитячого будинку влились в новий режим, та опановували дистанційне навчання. Викликала труднощі організація виконання шкільних завдань, так як в кожній групі діти різного віку та навчаються у різних класах.    

Виховна робота будувалася за наступними напрямками:

– консультації педагогів протягом року, самоосвіта педагогів, співпраця;

    – професійне самовизначення вихованців, соціальна комунікативність, форми роботи з дітьми з економічного виховання.

  Продовжує активно працювати проект з економічного виховання «Кулінарна академія», в ході якого успішно реалізується економічне виховання, відбувається подальше формування комунікативної компетентності, хазяйновитості, кулінарної культури та смаку. Для деяких вихованців це задає направлення до їх професійного визначення. Завдяки продовженому проекту «Кишенькові гроші», вихованці, починаючи з 12 років, вчяться  самостійно розраховувати свій бюджет, здійснювати покупки, здійснювати готівковий і безготівковий розрахунок.

У березні, в умовах карантину, було розпочато системну діяльність «Самоврядування», яка надає можливість учасникам навчитись та проявляти свої організаторські здібності, лідерські якості; вчитися координувати, налагоджувати контакти, співпрацювати, захищати інтереси свої та інших, взаємоповазі. У сукупності цей процес привчає вихованців відповідальності. Основна ціль зазначеної діяльності – формувати та розширити у вихованців систему інтелектуальних та практичних знань, умінь і навичок, які сприяють розвитку творчих здібностей, ініціативи і самостійності; підвищувати самооцінку завдяки досягненню поставленої мети і отриманих результатів та підкріпити відчуттям успіху та задоволення від виконаної роботи.

«Самоврядування» включило в себе таки проекти:

 «Профорієнтація» –  учні 7-их та 8-их класів самостійно готували заняття або презентації у цьому напрямку й кожного дня на протязі тижня проводили їх для учнів 6-го, 7-го та 8-го класів; 

«Підготовка до іспитів» – де учні 9-их класів готували пробні тести з основних предметів та на протязі місяця один раз на тиждень проводили їх для інших випускників;

«Музейна діяльність» – діти від 4-го до 6-го класів, до літнього канікулярного періоду, влаштовували лекції з відеосупроводом на цікаві та актуальні теми;

«Кінозал» – готували діти від 1-го до 3-го класу, до літнього канікулярного періоду, де представляли бажаючим рекомендовані психологами мультфільми та фільми, обговорювали підняті теми;

«Гурткова діяльність» – де діти мали змогу себе проявити у ролі тренерів та керівників. Це теніс, футбол, Муза танцю, Театральна студія. Даний напрямок не виявився популярним, підлітки не виявляли інтересу до проектів, що вказує на зацікавленість не зайняттям, а викладачем.

Впродовж усього навчального року успішно продовжувалась робота з соціальними партнерами дитячого будинку. Це Свято-Успенський патріарший чоловічий монастир, Одеський державний університет внутрішніх справ, патрульна поліція в межах програми «Шкільний офіцер поліції», Одеський коледж комп’ютерних технологій “Сервер”, курси англійської мови «Чкаловські курси», та ін. З дітьми проводилась не тільки навчально-соціальна робота, а ще й велика увага приділялася профілактичній та профорієнтаційній роботі.

Трудове виховання вихованців завжди буде одним з головних завдань дитячого будинку. Воно має особливе значення в підготовці до певного виду праці, до набуття певної професії. За навчальний рік діти, крім своїх чергувань по групі, мають допомагати дорослим доглядати за будинком та територією. С задоволенням займаються на гуртках з різних видів ручної праці, допомагають робітникам технічного персоналу, активно працюють в теплиці. В канікулярний період та вихідні дні діти виїжджають на громадські роботи (прибирання парків, пляжу). В літку, завдяки нашим соціальним партнерам, вихованці старшого шкільного віку мають можливість проходити двотижневу трудову практику в різних сферах професіональної діяльності. У процесі трудової підготовки у них розвиваються, збагачуються інтелектуальні сили, формуються моральні риси, пізнається радість творчості, краса зробленого своїми руками. Праця сприяє розумовому та фізичному розвитку. Але, в цьому році в умовах карантину така діяльність була не можливою.

Усвідомлення вихованцем ролі праці в житті суспільства, поваги до людей праці, які створюють матеріальні і духовні цінності; формування працелюбної особистості, яка бажає сумлінно та відповідально працювати, усвідомлює працю як обов’язок та духовну потребу; вироблення трудових умінь і навичок; виховання бережливого ставлення до результатів праці, суспільної і приватної власності та природних багатств; підготовка до свідомого вибору професії – сприяє вихованню конкурентоспроможної в майбутньому особистості, здатної на гідний, соціально значущий трудовий шлях, цивілізованого господаря, готовності до життєдіяльності і праці в умовах сучасних ринкових відносин.

Залишаються дуже актуальними для вихованців дитячого будинку виїзди на екскурсії; туристичні походи; виходи до історичних, громадських культурних місць, де діти розширюють свій кругозір, знайомляться  з новими людьми, бачать культуру спілкування,  підкріплюють свою любов до батьківщини, освоюють загальноприйняті норми поведінки в соціумі. Так, в цьому році, діти виїжджали  в заповідні зони одеської області, брали участь у прибиранні прибережних і паркових зонах міста;  приймали участь в проведенні масових заходах міського та обласного значення, де займалися  рекламою,  організацією,  судійством (велораллі, мотокроси, змагання на електросамокатах) та відвідували центральний офіс бізнес-компанії «Цитрус»; здійснювалися екскурсії в театри Одеси на перегляд театральних постановок, на концерти класичної музики, концерти популярних виконавців поп-жанру, різні спортивні змагання міського та всеукраїнського рівня, міські святкові ярмарки, на прогулянки в парки, в центральну частину міста, по узбережжю Чорного моря, в торгові центри, в розважальні центри та пейнтбольний клуб, сімейні кафе.

Окремо в кожній віковій групі вихователями, відповідно річному плану, та індивідуальній роботі проводились серії занять, бесід, презентацій, диспутів, тематичних заходів на різні актуальні теми. Також кожний вихователь разом з дітьми здійснював свої проекти на обрану тему.

Організація навчальної діяльності:

                Спостереження і консультування педагогів у виниклих професійних труднощах, організація взаємозв’язку між педагогами, систематизація роботи з організації та здійснення внутрішнього контролю – вся перерахована робота проводилася протягом всього навчального року; відвідування батьківських зборів в школі, бесіди зі шкільними вчителями і завучем, консультації в телефонному режимі по мірі потреби. Контроль за виконанням домашніх завдань, перевірка щоденників і зошитів, профілактичні бесіди з дітьми, схильними до прогулів занять, безвідповідального ставлення до навчального процесу.

Складовими системи виховної роботи в дитячому будинку є:

 1. оздоровчо-валеологічна діяльність;
 2. трудова діяльність;
 3. художньо-естетична діяльність;
 4. морально-етична діяльність;
 5. інтелектуально-пізнавальна діяльність.

Завдання кожного напрямку позашкільної освіти спрямоване через систему мотивів, ціннісних орієнтацій та життєвих компетенцій виховувати духовно багатого, здорового, компетентного та здатного до навчання та саморозвитку вихованця.

Систему позашкільної освіти в дитячому будинку реалізує Центр творчості. Для задоволення потреб вихованців в додатковій освіті в дитячому будинку протягом 2019-2020 навчального року організовано роботу 22 гуртка оздоровчо-спортивного, художньо-естетичного, інтелектуально-пізнавального напрямів. Теми гурткової роботи відповідають плану та програмі гуртка.

Оздоровчо-валеологічний напрямок протягом 2019-2020 н.р.  представлений в студії «Здоров’я та краса» гуртками:

– «Літаючий м’яч»;

– «Теніс»;

– «Туризм»;

– «Тренажерна зала»;

– «Мистецтво самозахисту»;

– заняття з валеологічних знань.

Позитивна динаміка роботи цих гуртків відслідковується на змаганнях, спортивних святах, які проводяться у дитячому будинку. Проведення турнірів та змагань у спортивному клубі «Еvolution sport», участь у чемпіонатах різних рівнів на якому вихованці демонструють свою майстерність у різних видах спорту: міні-футбол, легка атлетика, акватіка, пін-понг, теніс, гирьовий спорт. Результатом цієї роботи є заслужені нагороди та медалі, завойовані призові місця.

Туристично-краєзнавча робота дитячого будинку «Перлинка» включає і форми роботи спортивного напрямку:

 • пішохідний туризм (прогулянки до моря, на меморіал 411-й батареї);
 • водний туризм (прогулянки на яхті);
 • вело туризм (траса здоров’я, «Спрага» і т.ін.).

Туристично-краєзнавча робота дає змогу залучити дітей до активної діяльності з вивченням історії і культури рідного краю та довкілля, культури та традицій свого народу, загартуватися фізично і морально. Протягом навчального року, до оголошення карантину, вихованці їздили по історичних музеях, брали участь у багаточисленних екскурсіях по м. Одеса, брали участь у реставрації Воронцовської колонади, у розкопках, працювали поруч з археологами. Їздили по цікавим місцям нашого міста та знімали фільми про історію виникнення об;екта, що цікавить, про відомих діячів Одеси.

 Завдяки роботі оздоровчо-валеологічного напрямку вихованці здобувають теоретичні знання з питань підтримки здорового способу життя, та на практиці, активно займаючись різними видами спорту, закалюванням,  стають більш сильними та здоровими як духовно, так і фізично.

           Окремою важливою частиною виховного процесу в дитячому будинку «Перлинка» є музейна педагогіка. В дитячому будинку працює музейний комплекс “Потік часу”. У ньому представлені експозиції різної спрямованості, на основі яких створені дитячі творчі групи. В рамках музейної експозиції виділяються наступні розділи / напрямки: 1) зал військової слави; 2) археологія різних епох (стародавній світ, античність, середньовіччя), 3) Одесика ( «100 великих одеситів»), 4) історія книги, 5) історія музики і музичних інструментів; 6) комплекс «Мир казок», 7) літературна вітальня, 8) музей спорту (спортивні досягнення одеситів і вихованців дитячого будинку).

Активно в музеї «Потік часу» працюють творчі групи: «Інноваційні технології в музейній справі – Музейна планета», творча група Археологія, творча група Одесика, «Клуб вибору професії», творча група «Екранізація літературних творів», творча група військової історії, творча група «Памя’ткознавство». З успіхом проходять наукові семінари з історії світової культури – Історія музеїв світу та краєзнавчі екскурсії. Одною з форм роботи музейного комплексу є проведення кінофестивалів і, завдяки ініціативі молодших школярів, в дитячому будинку «Перлинка» пройшли сімейні кінофестивалі, до яких діти готувалися самостійно, готували фільми, а поряд з цим освоювали професії: режисерів, акторів, монтажерів, операторів тощо. Завдяки дитячому проекту «Музейна діяльність», робота в музеї на період карантина продовжувалась, але в більш вузькому напрямку.

Інтелектуально-пізнавальний напрямок (студія «Еврика») представлений роботою наступних гуртків:

 • «Комп’ютерна абетка»;
 • «Іноземна мова»;
 • «Клуб клітинного короля»;

–     Музей «Потік часу».

Завдання гуртків цього напрямку полягає в підтримці і заохочуванні внутрішньо мотивованого творчого мислення та пізнавальної активності вихованців. Результати цієї діяльності спостерігаються під час проведення ігор, вікторин, конкурсів, турнірів. Двічі на рік проводяться «Шахові турніри», щорічно в зимовий сезон проходить інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?».

Дітям подобається займатися творчістю, багато хто з них в «Перлинці» відвідують танцювальний, театральний гуртки, художню студію, швацьку майстерню. В цьому році, на честь дня народження «Перлинки», відбулася прем’єра вистави “Олов’яний солдатик”, в підготовці якої приймали участь діти всіх вікових груп, а артисти продемонстрували свою майстерність, яку придбали на протязі навчання театральному мистецтву.

У художньо-естетичному напрямі виділено наступне:

 • «У світі чарівних фарб» – на заняттях гуртка, де відсутні жорсткі рамки визнаних еталонів,  вітає атмосфера свободи та радості дитячої творчості.  Діти працюють з папером, деревиною, красками та олівцями. Вчяться мислити та фантазувати, переносити свої відчуття на чистий аркуш паперу, беруть участь у різноманітних виставках.
 • «Муза танцю» – яскраві виступи колективу «Перлинка» є результатом роботи гуртка. Всі дитячі заходи нашого будинку не обходяться без участі танцюристів. Крім того танцювальний колектив «Перлинка» бере участь та стає призерами у дитячих міських та всеукраїнських конкурсах.

У морально-етичному напрямі виділено:

 • Акваріумістика– гурток для молодшого шкільного віку, де  діти вчяться моделюванню екосистеми в замкнутому штучному водоймищі.
 • «Недільна школа» – це зустрічі з представниками церкви, які розповідають та роз’яснюють дітям біблейські сюжети, повчають і пояснюють основні людські правила, проводять індивідуальні бесіди, залучають до традицій Православної релігії.

       Головна задача  морально-етичної діяльності полягає в тому, що соціально необхідні вимоги суспільства педагоги дитячого будинку перетворили у внутрішні стимули особистості кожної дитини. На фізичному, психічному та соціальному здоров’ї дитини позначається ціннісна невизначеність суспільства, а помножене на материнську депривацію –  означає зміну всього емоційного розвитку дитини. Лише духовне виховання, виховання любов’ю, може створювати уявлення по добрий світ навкруги. Віра дитини в те, що його люблять, в свою чергу, допоможе йому «триматися на ногах» та продовжувати свій шлях.

Організовувалися спортивні змагання як всередині дитячого будинку, так і з виїздом, участь вихованців у різних спортивних чемпіонатах, проводилися заняття курсантами ОДУВС в рамках співпраці, де порушувалося виховання ціннісного ставлення до себе та соціуму. Крім цього в дитячому будинку проводиться недільна школа о. Андрієм, у вихованні дітей беруть активну участь семінаристи Одеської духовної семінарії, які проводять бесіди, водять вихованців в храм на причастя, в каплиці д\д “Перлинка” щовечора проводять вечірню службу.

З метою ранньої профорієнтації вихованців в літній період організована короткострокова виробнича практика, під час якої діти відвідують різноманітні одеські підприємства і пробують себе в роботі, здійснюється це у співпраці з приватними та державними підприємствами. За останні роки діти побували співробітниками таких організацій: магазин «Ваш сад», Ресторан «Свіча», Ресторан «Жардин», Копі-центр, Перукарня, Меблевий завод “Сом” та інші. Діти випробували професії офіціанта, аніматора, помічника садівника, помічника кухара, фотографа, та майстрів різних виробництв. На жаль, цього літа така практика не здійснилась з певних умов карантину.

Враховуючи інтереси та нахили вихованців, загальну систему освіти з грудня 2017 року доповнено курсами іноземної мови та з січня –  заняттями з інформатики. У 2019-2020 році діти віком з 13 років мали змогу ґрунтовніше вивчати курс: «Користувач ПК. Базовий рівень». Кожен вихованець обирає діяльність за інтересом, а педагогічний колектив сприяє його самореалізації, підтримує мотивацію та заохочує працю дітей.

В рамках економічної соціалізації в дитячому будинку продовжують діяти психолого-педагогічні експерименти “Кулінарна академія” та “Кишенькові гроші”. “Кулінарна академія” в цьому році діяла без змін. В проект “Кишенькові гроші”  передбачає, що з  досягненням підліткового віку все більше вихованців стають клієнтами програми “Юніор” від “Приват Банку” і освоюють безготівковий розрахунок. Практичні результати “Кулінарної академії” і “Кишенькових грошей” підтверджують очікувані: підвищується здатність вихованців самостійно розраховувати свій бюджет, здійснювати покупки в різних місцях, здійснювати готівковий і безготівковий розрахунок. Потреба збільшення уваги на теоретичні знання з економіки та освоєнням молодшими дітьми практичних навичок здійснюються на заняттях з економіки, в програму якої крім лекцій, вправ, задач та відеофільмів включені економічні ігри: «Монополія» – для дорослих дітей, та «Магазин» –  для молодших.

Крім цього питання з профілактичної роботи з вихованцями, додатково до програми дитячого будинку, успішно вирішувались сумісно з університетом ОДУВС по таких темах: «Знайомство з факультетами ОДУВС», «Дії у випадку, коли тебе затримала поліція, або інші органи», «Відповідальність за розміщення статей, коментарів в соціальних мережах, які засуджують іншу особу», «Попередження втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу протиправну діяльність дорослими особами», «Розслідування злочинів за участю неповнолітніх», «Пагубний вплив наркотиків на організм людини. Наркотики і закон», «Поведінка у громадських місцях». Шкільний офіцер поліції проводить роботу з вихованцями на актуальні теми.

Дітям, які виховуються в системі інтернатного типу, завжди бракує персональної уваги, спрямованої лише на них, через специфіку самої системи. Досвід уважного спілкування наодинці сприяє розвитку здатності будувати близькі та довірливі стосунки, підвищує самооцінку дитини. Вихованець має змогу спостерігати за конкретною моделлю поводження дорослої людини із навколишнім світом, із соціумом. Це сприяє розширенню та поглибленню соціальної компетентності. Відомо, що практичний приклад у вихованні завжди сильніше впливає на формування відповідної якості, ніж безліч теоретичних знань. З метою вирішення завдань соціалізації дітей продовжились гостьові виходи, діти виходять за територію дитячого будинку у супроводі «головного», значимого для нього дорослого  з метою чи то прогулянки, чи то відвідання певного заходу тощо. У 2019 році був складений договір між дитячим будинком і наставником, відвідуючим дитину. Головна мета наставництва – підтримка і підготовка неповнолітнього до самостійного життя. На ментора покладається обов’язок донести дитині його права, допомогти реалізуватися в вподобаній сфері, розвинути навички. Важливо, щоб наставник навчив дитину базовим принципам спілкування з людьми поза межами дитячого будинку. Головне, що характеризує такі виходи – можливість спілкування дитини з дорослим, якому вона довіряє, що є близьким для неї, у неформальній обстановці. 

Проаналізувавши роботу за 2019 – 2020 рік за поставленими завданнями, можна підвести наступні висновки:

Основна навчально-виховна  діяльність дитячого будинку реалізується у шести напрямках:

 1. Навчальний – розвиток потреби і мотивації до навчання, як основ механізму з формування навичок навчальної поведінки кожного вихованця і корекції його пізнавальної сфери.
 2. Виховний – розвиток і корекція емоційно – вольової сфери як детермінанти поведінки, що організує фундаментальні особистісні процеси і поведінку вихованців, а також військово – патріотичні і культурно естетичне виховання.
 3. Професійно-трудовий – формування навичок самообслуговування, господарсько-побутового та сільськогосподарської праці, профорієнтація.
 4. Лікувально – профілактичний і спортивно – оздоровчий – організація навчання, побуту вихованця в охоронно – оздоровчому режимі, спортивних заходів, спрямованих на створення системи навичок, умінь, навичок з освоєння вихованцями “здорового способу життя”.
 5. Корекційно – розвиваючий – розробка і реалізація корекційно-розвивальних курсів, виховних годин та ін., організація диференційованого та індивідуального підходу з метою надання кваліфікованої допомоги вихованцям.
 6. Творчий – розвиток творчих здібностей вихованців в гуртках: «Ізостудія», «Декоративно-прикладне мистецтво», ательє, танцювальна студія, фольклорний ансамбль, комп’ютерні курси, курси англійської мови і т.д.

       Головним досягненням діяльності ОКНЗ ДБ «Перлинка» можна вважати випускників, які вступили до наступних закладів:

 • Білгород-Дністровське педагогічне училище – один вихованець;
 • Вінницький медичний коледж ім.акад.Д.К. Заболотного – п’ять вихованців;
 • Морський коледж ХДМА – два вихованця;
 • Овідіопільське аграрне ПТУ – один вихованець;
 • Вінницький транспортний коледж – один вихованець;
 • Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ – два вихованця;
 • Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж – два вихованця;
 • ДНЗ «Ізмаїльського центру професійно-технічної освіти» – один вихованець;
 • «Технолого-економічний коледж Білоцерківського національного аграрного університету» – один вихованець;
 • Білоцерківське Професійно-техничне училище ім. П.Р.Поповича – один вихованець;
 • Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій – один вихованець;
 • Петрівський аграрний коледж – один вихованець;
 • Регіонального центру професійної освіти електротехнічних та сервісних технологій Харківської області – один вихованець;
 • Березівський професійний аграрний ліцей – один вихованець;
 • Миколаївського професійного ліцею – один вихованець.

        Протягом 2019 року Благодійний фонд «К» забезпечував фінансування витрат на потреби вихованців дитячого будинку «Перлинка», а саме:

 • Витрати на послуги зв’язку, обслуговування та ремонт оргтехніки, утримання комп’ютерної техніки – 36 122,12
 • Витрати на харчування дітей д\б, випускників (набори продуктів), зустрічі із випускниками, відпочинок – 357 904,85
 • Господарські витрати, благоустрою будівлі та території, утримання будиночків сімейного типу 95/42; 95/64; 95/65, обслуговування та ремонт побутової техніки, кухонного приладдя, придбання корму для тварин – 438 164,76
 • Витрати на медичне забезпечення дітей і вихователів – 70 029,53
 • Витрати на придбання одягу, м’якого інвентарю – 41 093,79
 • Витрати на навчання дітей, на методичний матеріал, художні послуги, придбання канцелярських товарів та спортивного інвентарю – 35 107,6
 • Витрати на обслуговування машин ТО, страховка – 307 955,46
 • Витрати на оздоровлення дітей, відрядження, поїздки, вступ до вузів, екскурсії – 198536,56

До 2018 року головною метою діяльності дитячого будинку було  формування компетентної особистості вихованця. Виховання людини, здатної адаптуватися у сучасному світі, знайти своє місце в житті, самостійно приймати рішення, виражати особисту думку та творчо мислити. Після закінчення першого експерименту, у 2017 року був виданий науково-методичний посібник «Дитячий будинок «Перлинка»: школа особистісно орієнтованої педагогіки (кроки пошуку, становлення, розвитку) за змістом другого експерименту «Моделювання авторських шкіл». Головною метою діяльності дитячого будинку стало – досягти та підтримувати оптимальні умови для розвитку та життєдіяльності вихованців, підготувати їх до інтеграційних процесів у суспільстві.  Досягнення цієї мети передбачали реалізацію таких завдань в 2018 – 2020 роках, та залишаються актуальними у 2020 – 2021 навчальному році:

   –  Запорукою професійного успіху служать отримані під час навчання і отримані в житті знання. Але час диктує свої умови, і тепер, більшою важливістю в самоосвіті сучасного і затребуваного педагога, який здатний навчити свого підопічного бути конкурентоспроможним і самостійним в житті, стає здатність орієнтуватися у величезному інформаційному полі, вміння самостійно знаходити рішення і їх успішно реалізовувати. Тому є необхідним вдосконалення професійної компетентності вихователів дитячого будинку різноманітними формами самоосвіти, та реалізація її через новітні технології;

   –   В наш час  дуже важливо вміти співпрацювати, налагоджувати стосунки, оптимізувати міжособистісні відносини, долати комунікативні бар’єри, організовувати людей на досягнення спільної мети.  Проблема розвитку комунікативних здібностей особливо актуальною є в підлітковому віці, який є сенситивним періодом для остаточного відшліфовування даного роду здібностей, засвоєння зразків поведінки і соціальних ролей, набуття досвіду спілкування та комунікативної культури.  Спираючись на попередній досвід з нашими вихованцями, які вже є студентами навчальних закладів, стає зрозумілим що для педагогів та психологів «Перлинки» на перший план виступає також проблема розвитку комунікативних здібностей вихованців дитячого будинку. Адже, проблема в спілкуванні може призвести до зниження самооцінки дитини, переживання стану відчуженості, викривлення особистісного розвитку, цінностей та ставлення до життя. У зв’язку з підвищеною чутливістю, тривожністю і відсутністю навичок спілкування у деяких вихованців виникають комунікативні труднощі (сором’язливість, грубість, напруженість, нездатність самостійно встановити контакт із дорослими, неадекватність вираження почуттів і таке інше). Тому однією із актуальних тем залишається активізація розвитку самосвідомості, саморегуляціїї, емпатії вихованців дитячого будинку, формування спроможності ефективно взаємодіяти с оточенням, завдяки розумінню себе та інших,  уміння будувати контакти з людьми, знання, уміння та навички конструктивного спілкування, та адекватна самооцінка з акцентом на розвиток комунікативної компетентності та емоційний інтелект;

–     Під час суспільно-корисної і продуктивної праці діти вчяться будувати міжособові відносини в колективі, повазі та ціннісного ставлення до праці інших людей, раціональності, підходу до процесу з точки зору економіки, вчяться демократії, самоврядуванню, госпрозрахунку, набувають якостей ініціативного, дисциплінованого, відповідального господаря суспільного й індивідуального виробництва. Вчяться бережливості, діловитості, розрахунковості, раціональному плануванню своєї праці. З метою поглиблення економічних знань та навиків дітей є необхідність продовжити заняття, на яких поряд з бесідами про використання банківських карток, банківських операцій, застосовувати такі форми  і методи, як розв’язування задач з економічними розрахунками, участь в економічному аналізі процесу і результатів суспільно корисної і продуктивної праці, ділові ігри. На таких заняттях діти знайомляться із законами ринкової економіки, структурою виробництва, системою виробничих відносин і управління; формується здатність до економічного мислення, уміння швидко оволодівати новими формами і методами праці, виховання розумних матеріальних потреб, уміння розпоряджатися доходами, виховання почуття і рис господаря, який працює з віддачою, бережливо ставиться до результатів праці, і найголовніше –  вміє працювати та полюбляє працю. Відповідно, є необхідним продовження формування та розвиток здатності вихованців дитячого будинку до економічного мислення, вміння оволодівати новими методами і прийомами праці, виховання почуття і рис ефективного господаря,  розвиток здорових матеріальних потреб, умінь розпоряджатися грошима, планування та організацію особистого бюджету, доходів та витрат сім’ї, вміння економічно обґрунтовувати оцінювання товарів, які купуються для особистих потреб, їх раціональне використання, а також – раціональне ставлення до свого здоров’я, режиму і способу життя методами економічного виховання;

–   Для дітей підліткового віку, а тим більш в умовах дитячого будинку, вибір професії – один з головних життєвих виборів. На фоні виникнення великої кількості нових спеціальностей доволі тяжко зорієнтуватися ще не сформованій до кінця особистості. Вихованець повинен знати якомога більше професій, їх особливості, вміти порівнювати свої можливості з вимогами професії до її носіїв. На сьогоднішній день вихованці дитячого будинку професійно інформовані, але є діти, які  ще не визначились, яке коло професій їм більш властиве. Тому надалі, дітям потрібно допомогти щодо професійного самовизначення, доборі конкретної професії спираючись на інтереси та здібності дитини, та підготовки дитини до засвоєння обраної професії.