2016

Музейная педагогика

Акцент на особистісно-зоорієнтованому та компетентнісному підході в дослідно-експериментальній роботі дитячого будинку привів до пошуку різноманітних технологій виховання.

З відкриттям в дитячому будинку Музею «Потік часу» основи музейної педагогіки закладені у весь навчально-виховний процес, орієнтований на морально-духовні досягнення вихованців, розвиток їх потенційних індивідуальних можливостей та профорієнтаційну діяльність. Одним з основних завдань музейної педагогіки є розвиток творчих компетенцій вихованців, що вдосконалюються під час музейних занять і пошукової роботи, якою керує Рада музею.

Відкритість та доступність музею створює особливі умови для виховного впливу на дітей. Вивчення культури, формування загальнолюдських цінностей збагачує духовний світ дітей. Особливістю нашого музею є можливість спілкування через музейний експонат.

Навчальна концепція музею сформувалася на перетині трьох наукових дисциплін музеєведення, педагогіки та психології.

Виховний потенціал музею полягає у тому, що він є центром культури, який вирішує завдання розвитку та виховання особистості.

Музей та музейні експонати впливають на інтелектуальні та емоційні процеси особистості вихованців та передають дитині знання, навики, судження та почуття.

Вивчення культури країни та свого народу здатне сформувати потребу спілкування з її цінностями. Тому головне завдання музею – формування ціннісного, особистісного, емоційного відношення до культурного надбання країни.

Заняття в музеї глибше торкаються духовного досвіду дитини та впливають на його самопізнання та розширюють кругозір. Музей як спосіб пізнання світу має великий потенціал для особистісного розвитку дітей – залучення дитини до культурного світу та рідного краю, розвиток образного та асоціативного мислення, творчих здібностей та емоційної сфери.

Навчання та праця в музеї будуються на єдності пізнавального, естетичного та практичного витоків. Дитина починає з споглядання краси, переносить її на різні форми життєдіяльності.

Саме тоді, коли в суспільстві подають духовні цінності, знижаються емоційні мотивації, змінюються моральні орієнтири, порушуються сімейні традиції все це відкладається на особистості дитини і саме музей здатен зайняти це місце. І особливо це важливо для нашої категорії дітей, де музей виконує функцію арттерапії та корекції, тому що основні проблеми – це розвиток моральності та самостійності наших вихованців.

Духовно пізнавальні потреби, емоційно-естетична несприятливість, вразливість, зниження мотивації, досягнення та успіху, висока тривожність, дефіцит позитивних емоцій,трудність адаптації це основні проблеми наших вихованців.

Лише тоді, коли дитина буде перебувати в гармонії зі своїм внутрішнім світом, лише тоді вона буде розвиватися. Включаючись в активну творчу діяльність дитина звільняється від психоемоційного напруження та музей стає інструментом адаптації дитини до довкілля. історія створення музею «Потік часу» в дитячому будинку розпочалася саме з цією метою. Музейна експозиція «Перемога» створювалася разом з вихованцями, які приймали участь в пошуковій роботі та збирали музейні експонати.

Невипадкове знаходження поряд з музеєм дитячого будинку бібліотеки дитячого будинку «Перлинка». 50% вихованців, які поступають до дитячого будинку мають діагноз ЗПР. Однією з умов подолання різних видів деривацій та педагогічної занедбаності є організована середа, а саме робота бібліотеки.

Книга має велике значення для розвитку особистості. Книга розвиває пізнавальний інтерес, сприяє моральному та духовному розвитку самоконтролю.

Свою мрію бути сильним, добрим та справедливим , жити буз зла народ показував у казках.

         В. Сухомлинський , Л.М. Толстой, Ш.А. Амонашвілі вважали читання духовною опорою, а виховання неможливим без книг, хороших книг.

         Музейно-педагогічна програма «Потік часу» розроблена в рамках концепції розвитку дитячого будинку. Основна ідея дослідження: створення умов для формування готовності вихованців дитячого будинку до особистісної та соціальної самореалізації , розвиток можливостей, пов’язаних з професійною орієнтацією, збагачення знань щодо культури спілкування зі світом та народом, розвиток необхідних навиків для самостійної життєдіяльності.

         Новизна Програми складається у включенні у виховний процес дитячого будинку музейно-педагогічної тематики та музейно-педагогічних технологій у створенні системи залучення дитини до музейної культури, в створенні нових умов для розвитку особистості вихованців дитячого будинку в розширенні виховної роботи середи дитячого будинку.

         Головною метою Програми – є вирішення проблем особистісного індивідуального росту вихованців.

         Завдання програми:

- залучення вихованців до культури рідного краю та світу, розвиток культури;

- розвиток духовно-пізнавальних потреб дітей;

- розвиток емоційної сфери вихованців;

- розвиток комунікативних навиків;

- професійна орієнтація вихованців;

- розвиток культури читання, техніки читання.

         Принципи програми:

1.Принцип системності.

2. Принцип гуманістичної системи виховання, який означає, що інтереси, потреби та проблеми особистісного розвитку дитини є приорітетними при реалізації програми.

3. Принцип безперервності, послідовності та спадкоємності, при яких кожна з підпрограм ґрунтується на отриманих раніше знаннях та готує до нової ступені у засвоєнні культурного спадку.

4. Принцип варіативності та багаторізноманітності, який припускає реалізацію різноманітних підпрограм, які створюють умови для індивідуального вибору дитини.

5. Принцип результативності та ефективності, який виявляється за допомогою психологічних, педагогічних та соціологічних досліджень.

         Основні методи роботи:

-метод сумісної творчості;

- моделювання ситуацій успіху;

- театралізація, метод гри;

- бесіда, розповідь, дискусія.

         Основною формою по реалізації Програми є екскурсії по музеям та виставкам, творчі заняття та уроки, обговорення того, що вражає, музейні ігри та театралізація, зустрічі з музейними спеціалістами, екскурсоводами, сумісна творчість в оформленні.

         Робота Ради музею та бібліотеки, літературно-музичні ігри, ремонт книг, створення правил читачів, огляд літератури, відеотека та випуск журналів.

         Тематика Програми:

         Інноваційна діяльність, яка проводиться колективом дитячого будинку «Перлинка» показала, що музей може виступати в ролі дослідника, консультанта та тренера в тренуванні соціальної активності дітей, направленої на вироблення життєвої позиції.

         В дитячому будинку музей здобуває функції: соціально-орієнтовану, адаптації та корекції не лише розширює межі діяльності, але й створює сприятливе середовище для соціалізації особистості дітей.

     

 

"Детский дом "Жемчужинка"
г. Одесса, переулок Монастырский, 3

тел.: (048) 785-82-45,
факс: (048) 784-26-17 
Email: perlinka@vega.com.ua

 

Департамент образования и науки Одесского городского совета
65039, г. Одесса, ул. Канатная, 134, 
2-й этаж, левое крыло.
тел.: (048)725-35-93, факс: (048)776-12-99
E-mail: gorono@omr.odessa.ua